Pomiar wilgotności przekąsek i snacków

Prawidłowy poziom wilgotności przekąsek jest krytycznym parametrem na różnych etapach produkcji. Przekąski mogą łatwo zawilgotnieć lub  stać się zbyt suche, tracąc tymsamym czas i pieniądze producenta, negatywnie wpływając na jakość produktu końcowego.

 

Dzięki współpracy z firmami z branży spożywczej i zdobytej w ciągu 40 lat wiedzy firma MoistTech opracowała czujnik wilgotności IR-3000, który idealnie nadaje się do pomiaru poziomu wilgotności przekąsek podczas procesu pieczenia. Czujnik jest pokryty teflonem dopuszczonym do kontaktu z produktami spożywczymi. Polimerowe okno pomiarowe umożliwia badanie i poprawę jakości produktu bez jego zanieczyszczenia (bezkontaktowo).

 

Firma MoistTech ma duże doświadczenie w zakresie wymagań dotyczących produkcji przekąsek i snacków. Kalibracje naszych czujników, dobrane odpowiednio długości fal pomiarowych, algorytmy i wymagania optyczne dotyczące czujników są ustawiane fabrycznie. Typowa dokładność wilgotności wynosi około ±0,1% w zakresie badanej wilgotności bezwzględnej przekąsek w przedziale od 0-10% zawartości wody w produkcie.


Miernik posiada wyjścia cyfrowe i analogowe (4-20mA), które mogą być podłączone do sterowników PLC lub zewnętrznych nośników zapisu danych. Miernik może być łatwo konfigurowany i zarządzany przez sieć LAN z poziomu oprogramowania instalowanego na komputerze PC (Windows). W celu uzyskania dodatkowych informacji lub omówienia konkretnego zastosowania prosimy o kontakt z nami.

Czujnik wilgotności przekąsek i snacków do natychmiastowego, bezdotykowego pomiaru
Instalacja czujnika wilgotności przekąsek (żywności)
Dzięki zainstalowaniu czujnika wilgotności przekąsek MoistTech na wyjściu z pieca, w pobliżu miejsca w którym są pakowane, zapewniona jest kontrola wilgotności w czasie stabilizowania się przekąsek podczas schłodzania. Idealne miejsce na instalację znajduje się minutę drogi od pieca. Czujnik powinien być zainstalowany kilkanaście centymetrów nad taśmą lub przenośnikiem ślimakowym, tak aby osoba odpowiedzialna (piekarz) mogła w sposób ciągły monitorować proces i kontrolować wilgotność gotowego produktu dostosowując parametry pieca ręcznie lub automatycznie. Jeśli przekąski poddawane są natryskowi oleju, to ważne jest, aby czujnik zamontowany był pod kątem zmniejszającym odblaski od powłoki olejowej.

Środowisko

 

Jeżeli czujnik ma być zainstalowany w pobliżu wyjścia z pieca, gdzie będzie podatny na ekstremalne warunki cieplne, konieczne jest chłodzenie go powietrzem lub wodą. Ponadto, jeśli czujnik znajdzie się w pobliżu miejsca natrysku oleju, konieczne będzie regularne rutynowe czyszczenie okna optycznego czujnika.

 

 

Korzyści płynące z kontroli wilgotności przekąsek i żywności

  • Lepsza jakość produktu
  • Niższe koszty energii
  • Skrócony czas rozruchu linii pordukcyjnej
  • Mniej odpadów
  • Kontrola całości produktu (100%)
  • Mniej przestojów
Pomiar wilgotności przekąsek i snacków

Zastosowania

Zadzwoń do nas