Bezdotykowy pomiar wilgotności

 

Oferujemy mierniki firmy MoistTech Corp., która jest uznanym światowym liderem w dziedzinie pomiarów wilgotności w procesach technologicznych i laboratoryjnych przy użyciu technologii NIR (Near Infrared, tzw. bliskiej podczerwieni). Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w technologii pomiaru wilgotności MoistTech posiada rozbudowaną bazę zadowolonych użytkowników wykorzystujących systemy kontroli wilgotności.
Celem firmy było nie tylko stworzenie kolejnego wilgotnościomierza NIR, ale także wyciągniecie wniosków z niedoskonałości podobnych przyrządów istniejących na rynku. Włączenie w process projektowy informacji zwrotnych od klientów i zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych wraz z szeroką wiedzą personelu MoistTech zaowocowało powstaniem projektu doskonałego czujnika.

Precyzyjne pomiary w trybie ciągłym on-line

 

Oprócz siedziby głównej w Sarasocie w USA firma posiada regionalne biura sprzedaży, wsparcia technicznego i zakłady produkcyjne zlokalizowane w Południowej Kalifornii i Nowej Anglii. Lokalne biura wsparcia sprzedaży zlokalizowane są na całym świecie, a biura w Australii oraz innych lokalizacjach na całym świecie pozwalają na szybkie reagowanie na potrzeby klientów i zapewniają wyjątkowe wsparcie produktowe.

 

Nasze atuty – Dlaczego NIR (Near-InfraRed)

 

Spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIR) i obrazowanie to szybkie i nieniszczące techniki analityczne, które dostarczają chemicznych i fizycznych informacji o praktycznie każdym produkcie. NIR działa w podobny sposób jak światło widzialne. Kiedy światło dociera do produktu to oddziałuje na niego na różne sposoby. Światło przepuszczane przez produkt przechodzi przez niego, podczas gdy światło odbite jest rozpraszane. Pewna część światła jest przez produkt absorbowana. Absorpcja jest kluczowa w analizie NIR. MoistTech produkuje bezkontaktowe czujniki online z setkami pomiarów na sekundę. Urządzenia MoistTech są bezobsługowe, wystarcza ich jednorazowa kalibracja po zaintalowaniu. Wszystkie czujniki działają natychmiast po właczeniu wykonując setki pomiarów na sekundę zapewniając dokładne wyniki w czasie rzeczywistym. Urządzenia MoistTech charakteryzuje konstrukcja o wysokiej stabilności optycznej, która zapewnia dokładność i powtarzalność wymaganą przez klientów.


IR-3000 jest czujnikiem online MoistTech, który został opracowany do natychmiastowej, bezdotykowej analizy w najtrudniejszych warunkach. Czujnik IR-3000 jest niewrażliwy na zmiany materiału, takie jak wielkość cząstek, wysokość czy kolor badanego materiału. Zapewnia ciągły i wiarygodny odczyt bez konieczności okresowej rekalibracji. Perosnel zakładów produkcyjnych może dokonywać natychmiastowych regulacji danego procesu w oparciu o pomiary w czasie rzeczywistym. Rezultatem netto jest poprawa jakości i obniżenie kosztów produkcji dzięki oszczędności energii i zmniejszeniu strat materiałowych. Technologia MoistTech NIR wykorzystuje pomiar z główną wiązką oparty na proporcjach. Eliminuje to problem wpływu zmiennej odległości miernika od analizowanego produktu, poprawia stabilność odczytów, zwiększa dokładność. Unikalna konstrukcja optyczna mierników Moisttech pozwala na niezwykle dokładne pomiary z dużo większą czułością niż u konkurencji. Dowodzi to ich zdolności do wykonywania bardzo trudnych pomiarów nawet tam, gdzie inne urządzenia się nie sprawdzają.

Monitorowanie jakości produktów
Pozwala na natychmiastowe dostosowanie parametrów linii produkcyjnej w celu poprawy jakości i spójności produktu
Sucha karma dla zwierząt domowych
Pozwala na 100% monitoring procesu produkcji w celu zredukowania ilości produktów, które są "poza specyfikacją"
Oszczędność zużycia paliwa
Proces suszenia/gotowania może być dokładnie kontrolowany, co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii
Oszczędność wody
Zmniejszenie zużycia wody poprzez stałe monitorowanie zawartości wilgoci
Zapobieganie pyleniu
Pomoc w ograniczeniu ryzyka wybuchów spowodowanych pyłem
Niski koszt
Niski koszt urządzenia w porównaniu ze stratami produkcyjnymi, których można dzięki niemu uniknąć
Najwyższa dokładność
Zawsze dokładne pomiary, niezależnie od prędkości z jaką produkt porusza się pod jednostką pomiarową. Nie ma żadnych ograniczeń ze względu na prędkość przenośnika taśmowego lub linii produkcyjnej.
Najnowsza technologia i najbardziej zaawansowane oprogramowanie
Oprogramowanie pozwala na zdalny odczyt (LAN/Ethernet), zapisywanie pomiarów do pliku na lokalnym komputerze i łatwą konfigurację czujnika
Bardzo niskie, praktycznie zerowe koszty konserwacji
Nie ma potrzeby przeprowadzania regularnych kontroli serwisowych. Po uruchomieniu system pomiarowy jest całkowicie bezobsługowy
Najbardziej zaawansowane oprogramowanie
Zaawansowane oprogramowanie ułatwia kalibrację i pozwala na nadzorowanie systemu z dowolnej lokalizacji
Elektronika w montażu powierzchniowym
Elektronika wykonana zgodnie z najwyższymi standardami zapewnia bezawaryjną pracę przez wiele lat. Urządzenie ma budowę modułową. Do wymiany uszkodzonego modułu wystarczą proste narzędzia. Nie jest wymagana żadna zaawansowana wiedza
Brak konieczności corocznej ponownej kalibracji
Użytkownik może sam skalibrować system dla nowych produktów, a samo urządzenie nie wymaga ponownej kalibracji

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji na temat naszych czujników wilgotności NIR, przetworników wilgotności on-line NIR, laboratoryjnych przetworników wilgotności oraz wszelkich innych akcesoriów dodatkowych.

Nasze referencje

 

Na zamówienie firmy Wienerberger w Polsce dostarczyliśmy miernik wilgotności gliny, który pozwolił na kontrolę wilgotności w całym produkcie. Glina jako materiał porowaty posiada zmienną wilgotność. Dodatkowo zawartość wilgoci zmienia się w zależności od:

  • pory roku (opady)
  • poziomu wód gruntowych
  • głębokości wyrobiska
  • temperatury i wilgotności otoczenia
  • nasłonecznienia
  • czasu ekspozycji na warunki atmosferyczne podczas przechowywania w hałdach

 

Wyrywkowe kontrole i weryfikacja wilgtoności przy pomocy wagosuszarek nie zapewniały wystarczającej kontroli. Prowadziło to do powstawania partii produktów o obniżonej jakości. Dzięki instalacji czujnika zniknęły problemy związane z nieuniknioną niejednorodnoscią materiału na taśmociągu.

 

Dodatkowo czujnik wilgotności IR-3000 umożliwił automatyczne sterowanie nawilżarką mieszającą glinę z trocinami. Cały proces może przebiegać teraz w sposób całkowicie zautomatyzowany, co gwarantuje najwyższą z możliwych jakość produktu finalnego. Bez odpadów, przestojów, strat materiałowych i straty czasu personelu. Inwestycja w kontrolę wilgotności w zakładzie Wienerberger zwróciła się w krótkim czasie.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli również planujesz zautomatyzować swoją linię produkcyjną.

List referencyjny Wienerberger
Zadzwoń do nas