Wilgotność migdałów

Kontrola wilgotności w przetwórstwie migdałów ma kluczowe znaczenie dla jakości produktu; rocznie na świecie produkuje się 3 miliony ton migdałów, które są spożywane w całości lub przetwarzane na inną żywność. Sposób, w jaki migdały będą spożywane, decyduje o tym, jak ważna jest wilgotność i jest pożądany jest jej pomiar na wielu etapach procesu produkcyjnego.

 

MoistTech wykorzystuje technologię bliskiej podczerwieni pozwalającą na wykonanie rozwiązania bezdotykowego. Nasze czujniki wilgotności są niewrażliwe na zmiany materiału, takie jak wielkość cząsteczek, wysokość materiału i jego kolor. Zapewniają ciągły, niezawodny odczyt bez konieczności rutynowej konserwacji. Po jednorazowej kalibracji dzięki bezdryfowej konstrukcji optycznej personel operacyjny może dokonywać natychmiastowych regulacji procesu w oparciu o pomiary w czasie rzeczywistym.

wilgotność migdałów

Wysoki stopień kontroli jakości niezbędny do zagwarantowania, że orzechy nadają się do spożycia przez ludzi, obejmuje wiele czynników, w tym utrzymanie właściwego poziomu wilgotności. Naturalnie przetworzone migdały trafiają do zakładu przetwórczego z zawartością wilgoci na poziomie około 3-4%. Pasteryzacja i blanszowanie mogą zmienić poziom wilgotności, więc konieczne jest jej weryfikowanie na różnych etapach procesu.


Czujniki MoistTech online mogą być zainstalowane na każdym zbiorniku, silosie, linii technologicznej, przenośniku taśmowym lub ślimakowym, a wyniki pomiaru wilgotności są prezentowane na kolorowym ekranie dotykowym lub udostępniane na wyjściu sygnału z miernika.

Instalacja naszych czujników on-line zapobiega powstawaniu produktu wadliwego z powodu niewłaściwego poziomu wilgotności. Dzięki nim można precyzyjnie dostosować konfigurację produkcji, aby mieć pewność, że surowiec i wyrób są najwyższej jakości, spójne. Poprawiają się zatem wyniki finansowe. Wdrażając czujnik oszczędzasz pieniądze, czas i zapobiegasz negatywnym skutkom wynikającym z nieprawidłowości produkcji i błędów ludzkich.


Zawartość wilgoci jest krytyczna, aby zapewnić, że zapakowane lub przechowywane migdały nie ulegną zniszczeniu oraz że przetworzone migdały będą miały jak najmniej uszkodzeń lub, że zostaną zmarnowane. Dzięki pomiarowi produkty końcowe będą najlepszej jakości.

 

Skontaktuj się z nami już dziś, żeby dowiedzieć się więcej o możliwości instalacji czujnika wilgotności migdałów w Twoim zakładzie produkcyjnym.

pomiar wilgotności migdałów
Zadzwoń do nas