Czujnik wilgotności tytoniu MoistTech 828

MoistTech przedstawia czujnik wilgotności tytoniu 828 - zaawansowane narzędzie do pomiaru wilgotności tytoniu, zapewniające szybkie, precyzyjne i niezawodne wyniki. Wykorzystując technologię bliskiej podczerwieni (NIR), czujnik 828 pozwala na optymalizację procesów produkcji tytoniu, poprawiając jakość produktu i oszczędzając zasoby.

 

Zalety czujnika wilgotności tytoniu MoistTech 828:

 

Zainwestuj w czujnik wilgotności tytoniu MoistTech 828, aby poprawić jakość swoich produktów, optymalizować procesy produkcyjne i oszczędzać zasoby. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym zaawansowanym urządzeniu pomiarowym.

Lokalizacje instalacji czujnika wilgotności 828

Wszechstronność montażu czujnika wilgotności tytoniu 828

 

Czujnik wilgotności tytoniu model 828 umożliwia montaż w różnych etapach procesu produkcyjnego, takich jak przed i po suszarkach (cylindry kondycjonujące), obcinarkach, tosterach czy linii odtworzeniowej. Model 828 może być także zamontowany na przenośnikach taśmowych, ślimakowych, wleczonych, zsuwniach, zbiornikach magazynowych czy suszarniach fluidalnych.

 

Pomiar przy linii produkcyjnej: Czujnik 828 zamontowany na ruchomym statywie umożliwia natychmiastowe pomiary próbek bezpośrednio przy linii produkcyjnej w warunkach pracy ciągłej.

Opcje komunikacji z wilgotnościomierzem 828

Interakcja z czujnikiem wilgotności 828 i jego komunikacja

 

Komunikacja z czujnikiem wilgotności 828 (lub grupą czujników) może być realizowana poprzez laptop, dotykowy interfejs operatora, za pomocą sieci przemysłowej RS232/422/485 oraz Ethernet TCP/IP. Stale wprowadzane są nowe protokoły komunikacyjne w odpowiedzi na zmiany w ofercie dostawców sterowników przemysłowych PLC. Każdy wilgotnościomierz MoistTech wyposażony jest w 3 galwanicznie izolowane wyjścia analogowe prądowe o standardzie 4-20mA.

Wilgotnościomierz tytoniu 828 online (w bliskiej podczerwieni) do natychmiastowego, bezdotykowego pomiaru.

Zastosowania modelu 828 w przetwarzaniu tytoniu

Firma MoistTech jest znana z produkcji wyjątkowo dokładnych czujników NIR (bliskiej podczerwieni). Oprogramowanie miernika umożliwia pomiar i kontrolę wilgotności dowolnych składów. Czujnik może być skalibrowany do konkretnego produktu/zastosowania związanego z przetwarzaniem tytoniu.

 

Pomiar wilgotności jest nieodzowny podczas przetwarzania tytoniu. Dodatkowo, miernik 828 oferuje również analizę wieloskładnikową: pomiar zawartości nikotyny, cukru, aromatów i temperaturę produktu.

 

Do typowych zastosowań miernika wilgotności należy dokładne i precyzyjne weryfikacja, pomiar i kontrola wilgotności. Oprócz funkcji analizy wilgotności, mierniki MoistTech służą również do pomiaru i kontroli: grubości powłoki, zawartości żywicy, oleju, białka, tłuszczu, nikotyny, cukru, przypraw, grubości folii z tworzyw sztucznych i wielu innych składników.

 

Wilgotnościomierz tytoniu 828 online do natychmiastowego, bezdotykowego pomiaru

Zakres pomiarowy tytoniu przy użyciu mierników NIR w przemyśle tytoniowym

 

Miernik wilgotności tytoniu MoistTech model 828 jest wykorzystywany do analizy wilgotności tytoniu w czasie rzeczywistym podczas całego procesu przetwarzania liści tytoniu oraz obróbki wstępnej. Poniższa tabela przedstawia zastosowania oraz typowy zakres pomiarów wilgotności tytoniu. Dokładność pomiarów zależy od sposobu pobierania próbek i stosowanych metod testowania. Tytoń w postaci liści i pasków może wykazywać większe różnice w pomiarach dla danej próbki niż tytoń cięty, ze względu na zróżnicowanie materiału.

 

Zastosowanie Wilgotność bezwzględna
Dokładność
Całe liście lub pocięte w paski GTL lub obróbka wstepna 5-35% 0.25%
Paski/Młócenie 5-35% 0.25%
Ponownie wysuszony pocięty laminat 15-30% 0.20%
Gotowa mieszanka tytoniowa 12-18% 0.05%
Walcowana cięta łodyga, łodyga po obróbce wodnej 20-50% 0.20%
Tytoń ekspandowany 5-15% 0.10%
Rolowana łodyga tytoniu 10-20% 0.15%
Szorty 10-15% 0.20%
Tytoń fajkowy 12-25% 0.20%
Tytoń do żucia 10-40% 0.30%
Wypełniacz cygar 10-20% 0.20%

 

Przetwornik wilgotności online może działać w konfiguracji autonomicznej lub wieloczujnikowej.

Zalety czujników MoistTech

Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Niewrażliwość na występowanie przerw w badanym materiale
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Wykorzystanie silnych kwarcowych lamp halogenowych
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Wydajny system optyczny
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Realizacja setek pomiarów na sekundę
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Brak wpływu wysokości materiału na precyzję pomiaru
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Niezależność pomiaru od światła otoczenia
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Brak wpływu zapylenia, zawilgocenia i temperatury otoczenia na pomiar
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Prezentacja wyników pomiarów w % mokrej lub % suchej masy
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Odporna konstrukcja przygotowana na trudne warunki przemysłowe

Najważniejsze cechy dla użytkowników

Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Monitorowanie jakości produktów
Pozwala na natychmiastowe dostosowanie parametrów linii produkcyjnej w celu poprawy jakości i spójności produktu.
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Optymalizacja procesu
Umożliwia 100% monitoring procesu produkcji w celu zredukowania ilości produktów, które są "poza specyfikacją".
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Oszczędność energii
Zmniejszenie zużycia energii dzięki precyzyjnej kontroli procesów suszenia.
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Oszczędność wody
Zmniejszenie zużycia wody poprzez stałe monitorowanie zawartości wilgoci.
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Redukcja zapylenia
Ograniczenie ryzyka wybuchów spowodowanych silnym zapyleniem.
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Niski koszt utrzymania
Gwarantowane niskie wydatki na konserwację urządzenia.
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Najwyższa dokładność
Precyzyjne pomiary dla różnorodnych zastosowań.
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Najnowsza technologia
Stosowanie innowacyjnych technologii, takich jak NIR, dla uzyskania najlepszych rezultatów.
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Specyfika przemysłowa
Przystosowanie do różnych gałęzi przemysłu i ich wymogów.
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Łatwa instalacja i kalibracja
Prosty proces instalacji oraz jednorazowa kalibracja początkowa.
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Bardzo niskie, praktycznie zerowe koszty konserwacji
Brak potrzeby przeprowadzania okresowych korekt.
Kontrola jakości - pomiar wilgotności
Zaawansowane oprogramowanie
Intuicyjne, nowoczesne oprogramowanie wspierające pomiar i kontrolę.
Zadzwoń do nas