828 on-line:
Tytoń

Wilgotnościomierz tytoniu model 828 to czujnik wilgotności on-line MoistTech NIR (bliskiej podczerwieni) do natychmiastowego, bezdotykowego pomiaru, który został zaprojektowany specjalnie do zastosowań w przetwórstwie tytoniu. Precyzyjne filtry i algorytmy zostały zastosowane w celu optymalizacji wydajności procesu przetwarzania tytoniu. Urządzenie cechuje niezrównana wydajność, stabilność, niezawodność i łatwość utrzymania. Koszt używania wilgotnościomierza do tytoniu model 828 jest praktycznie zerowy. Miernik jest odpowiedzią na potrzebę kontroli wilgotności w przetwarzaniu pierwotnym, przetwarzaniu liści i podczas cięcia tytoniu.


Model 828 posiada solidną konstrukcję i jest odporny na trudne warunki panujące w fabrykach tytoniu. Miernik jest niewrażliwy na zmiany wielkości badanych cząstek, ilość i kolor tytoniu. Analizator 828 zapewnia ciągłe i wiarygodne odczyty w każdych warunkach. Wystarczy jednorazowa kalibracja a samo użytkowanie jest bezobsługowe. Rejestrator nie wymaga rutynowych przeglądów oraz corocznej konserwacji. Dane pomiarowe dostarczane w trybie ciągłym pozwalają personelowi obsługi linii produkcyjnej na dokonywanie natychmiastowych regulacji parametrów badanego procesu w oparciu o wiarygodne pomiary w czasie rzeczywistym.


Dzięki tysiącom pomiarów wykonywanych w każdej sekundzie czujnik NIR MoistTech 828 pozwala użytkownikom na optymalizację procesu on-line i radykalną poprawę jakości produktu, zapewniając zarówno oszczędność energii jak i potencjalną zwiększoną wydajność dzięki ograniczeniu strat tytoniu.


Model 828 wykorzystuje najnowocześniejsze komponenty pozwalające na instalację w miejscach o ekstremalnych warunkach. Dodatkowo, dzięki specjalizowanemu oprogramowaniu do analizy badanego produktu przyrząd jest obojętny na występowanie ciał obcych oraz prześwity w badanym materiale. Można go instalować zarówno na przenośnikach taśmowych jak i ślimakowych. Urządzenie zapewnia dokładny odczyt rzeczywistej wilgotności tytoniu.

 

Miejsca instalacji czujnika 828

 

Wilgotnościomierz do tytoniu model 828 można instalować w różnych miejscach: przed i za suszarkami (cylindry kondycjonujące), obcinarkami, tosterem i liniami odtworzeniowymi. Model 828 może być również instalowany na przenośnikach taśmowych, ślimakowych i wleczonych, zsuwniach, pojemnikach magazynowych i suszarniach fluidalnych. W celu uzyskania informacji na temat konkretnego zastosowania należy skontaktować się z nami.


Opcja pomiaru obok linii: umieszczenie sensora na ruchomym statywie umożliwia natychmiastowy wyrywkowy pomiar obok linii w warunkach pracy ciągłej.

 

 

Opcje komunikacji z miernikiem 828

 

Komunikacja z czujnikiem (lub zespołem czujników) może odbywać się za pomocą laptopa, dotykowego interfejsu operatora, wykorzystując sieć zakładową RS232/422/485 oraz ethernet TCP/IP. Nowe protokoły są stale dodawane w miarę zmian w ofercie dostawców sterowników przemysłowych PLC. Każdy czujnik MoistTech posiada 3 wyjścia analogowe prądowe w standardzie 4-20mA z separacją galwaniczną.

Wilgotnościomierz tytoniu 828 online (w bliskiej podczerwieni) do natychmiastowego, bezdotykowego pomiaru, który został zaprojektowany specjalnie do zastosowań w przetwórstwie tytoniu.

 

Zastosowania modelu 828

 

Firma MoistTech jest znana z produkcji wyjątkowo dokładnych czujników NIR (bliskiej podczerwieni). Oprogramowanie miernika umożliwia pomiar i kontrolę wilgotności dowolnych składów. Czujnik może być skalibrowany do konkretnego produktu/zastosowania związanego z przetwarzaniem tytoniu.


Pomiar wilgotności nieodzowny podczas przetwarzania tytoniu. Dodatkowo miernik 828 oferuje również analizę wieloskładnikową: pomiar zawartości nikotyny, cukru, aromatów i temperaturę produktu.


Do typowych zastosowań miernika wilgotności należy dokładne i precyzyjne weryfikacja, pomiar i kontrola wilgotności. Oprócz funkcji analizy wilgotności mierniki MoistTech służą również do pomiaru i kontroli: grubości powłoki, zawartości żywicy, oleju, białka, tłuszczu, nikotyny, cukru, przypraw, grubości folii z tworzyw sztucznych i wielu innych składników.

 

Wilgotnościomierz tytoniu 828 online (w bliskiej podczerwieni) do natychmiastowego, bezdotykowego pomiaru, który został zaprojektowany specjalnie do zastosowań w przetwórstwie tytoniu.

Przykłady zastosowań w przemyśle tytoniowym

 

Mierniki NIR firmy MoistTech model 828 służący do pomiaru wilgoci w tytoniu jest używany do analizy wilgotności tytoniu on-line całym procesie przetwarzania liści tytoniu i w obróbce wstępnej. Poniższa tabela wyszczególnia zastosowania i typowy zakres dla każdego pomiaru wilgotności tytoniu. Dokładność, jaką można osiągnąć, zależy od sposobu pobierania próbek i metod testowania. Tytoń w całości w liściach i paskach będzie miał większe błędy dla danej próbki niż tytoń cięty ze względu na zróżnicowanie materiału.

 

Zastosowanie Wilgotność bezwzględna
Dokładność
Całe liście lub pocięte w paski GTL lub obróbka wstepna 5-35% 0.25%
Paski/Młócenie 5-35% 0.25%
Ponownie wysuszony pocięty laminat 15-30% 0.20%
Gotowa mieszanka tytoniowa 12-18% 0.05%
Walcowana cięta łodyga, łodyga po obróbce wodnej 20-50% 0.20%
Tytoń ekspandowany 5-15% 0.10%
Rolowana łodyga tytoniu 10-20% 0.15%
Szorty 10-15% 0.20%
Tytoń fajkowy 12-25% 0.20%
Tytoń do żucia 10-40% 0.30%
Wypełniacz cygar 10-20% 0.20%

 

Przetwornik wilgotności online może pracować w konfiguracji autonomicznej lub wieloczujnikowej.

Kluczowe korzyści dla użytkowników

Kontrola jakości
Monitorowanie jakości produktów
Pozwala na natychmiastowe dostosowanie linii produkcyjnej w celu poprawy jakości i spójności produktu
Kontrola jakości
Optymalizacja procesu
Pozwala na 100% monitoring procesu produkcji w celu zredukowania ilości produktów, które są "poza specyfikacją".
Kontrola jakości
Oszczędność energii
Dany proces może być lepiej kontrolowany, co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii
Kontrola jakości
Oszczędność wody
Zmniejszenie zużycia wody poprzez stałe monitorowanie zawartości wilgoci
Kontrola jakości
Redukcja zapylenia
Ograniczenie ryzyka wybuchów spowodowanych zapyleniem
Kontrola jakości
Wyniki pomiarów w % mokrej lub % suchej masy
Kontrola jakości
Przemysłowe wzornictwo
Zadzwoń do nas