Pomiar wilgotności drewna

Kontrola wilgotności w produktach drzewnych jest kluczowa dla efektywnościjakości produkcjiprzemyśle leśnym. Nadmiar wilgoci może poważnie wpłynąć na ostateczną jakość oraz proces wytwarzania. Dzięki nowatorskim czujnikom wilgotności NIR firmy MoistTech, producenci produktów drzewnych mogą teraz monitorowaćregulować poziom wilgotności w czasie rzeczywistym, co prowadzi do obniżenia kosztów surowcówpaliwa, uzyskania bardziej jednolitych produktów oraz zwiększenia zysków. Wraz z rozszerzaniem produkcji o bardziej wyspecjalizowane produkty oraz wzrastającymi wymaganiami dotyczącymi przetwarzania, kontrola wilgotności staje się jeszcze bardziej kluczowa.

Kluczowe Zalety Czujników Wilgotności NIR MoistTech:

 

Korzyści płynące z analizy wilgotności drewna

  • Zmniejszone zużycie energii
  • Wysoka jakość produktu dzięki natychmiastowej dokładnej kontroli wilgotności
  • Zmniejszenie ryzyka pożaruwybuchu Monitorowanie wydajności produkcji roślinnej
  • Zapobieganie eksplozjom płyt
  • Kontrola suszarni
  • Monitorowanie mieszania w celu kontroli wilgotności i zawartości żywicy
  • Zwiększona produktywność
  • Niższy koszt produkcji
  • Wyższa wydajność pracy
  • Skrócenie liczbyczasu przestojów
 
 

Kalibracja instalacji do kontroli wilgotności drewna

Czujnik wilgotności MoistTech IR-3000 jest szeroko stosowany w przemyśle drzewnym i idealnie nadaje się do kontroli procesów w suszarniach, mikserach oraz na wejściu surowca, zapewniając pomiar wilgotności w czasie rzeczywistym. Instalacja jest szybka, prosta i wymaga jedynie zamontowania czujnika wilgotności drewna kilka cali nad produktem. Nasza baza danych produktów pozwala nam na wstępną kalibrację czujnika wilgotności drewna już na etapie produkcji miernika w fabryce. W przypadku typowych materiałów drewnopochodnych dla których znane są parametry wilgotności, każde urządzenie może być skalibrowane w ciągu kilku minut przed wysyłką na miejsce instalacji. Pierwsze uruchomienie czujnika w terenie jest przez to jeszcze szybsze.

 

Krzywe kalibracyjne można kopiować pomiędzy jednostkami IR-3000. Dane takie mogą być w prosty sposób przenoszone do pamięci innych przyrządów pracujących w podobnych zastosowaniach procesowych. Każdy czujnik wilgotności drewna jest identyczny, co pozwala na wykorzystanie ustawień kalibracji na wszystkich instrumentach w tym samym zakresie aplikacji. Co więcej, wszystkie modele posiadają takie same wymagania na zasilanietaki sam zestaw wyjść pomiarowych. Każdy czujnik może dostarczać dane poprzez połączenie LAN/Ethernet. Posiada również kilka wyjść 4-20 mA. Może być dodatkowo wyposażony w panel sterujący operatoracyfrowe wyświetlacze. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub omówienia intersującego Państwa zastosowania prosimy o kontakt z nami.

 

Fornirowanie Produktów Drewnianych

Zawartość wilgoci w drewnie odgrywa kluczową rolę w wielu jego właściwościach, takich jak wytrzymałość, procesy wysychania, utwardzanie kleju i zdolność do wiązania. Dlatego też pomiar wilgotności stanowi istotny element kontroli procesu podczas produkcji forniru, pozwalając utrzymać harmonię w przepływie materiałów. Dzięki czujnikom wilgotności NIR firmy MoistTech, dane w czasie rzeczywistym są bezpośrednio przesyłane do zdecentralizowanego systemu sterowania procesami.

Miksowanie Produktów Drzewnych

Proces mieszania produktów drzewnych w mikserze ma kluczowe znaczenie dla sprawnego działania całej instalacji. Odpowiednia zawartość wilgoci w drewnie umożliwia precyzyjne mieszanie dodatków, co skutkuje zmniejszeniem ilości odpadów i generuje znaczne oszczędności kosztów. Wiele zakładów zgłasza korzyści finansowe dzięki wprowadzonej kontroli wilgotności/żywicy w ciągu zaledwie kilku tygodni od instalacji czujnika NIR. Dzięki niemu na wyjściu z miksera można uzyskać potwierdzenie dodania właściwej ilości żywicy, co zapobiega problemom związanych z nadmierną wilgotnością podczas procesu formowania, mogącym prowadzić do wybuchu prasy. Eliminuje to występowanie wypukłości na płytach, a precyzyjna kontrola wilgotności/poziomu żywicy gwarantuje im doskonałe właściwości. Funkcja analizy trendów, domyślnie wbudowana w oprogramowanie każdego czujnika, umożliwia operatorowi szybkie reagowanie, zapobiegając problemom jeszcze przed ich wystąpieniem i minimalizując przestoje w produkcji.

 
 
 
Zawartość wilgoci w drewnie

Surowy Materiał Drzewny

Monitorowanie jakości surowca drzewnego to kluczowa kwestia w przemyśle drzewnym, szczególnie jeśli chodzi o dalsze przetwarzanie. Informacje dotyczące wilgotności są niezbędne do dokładnego określenia ilości drewna nabywanego przez zakład, zwłaszcza że duża część masy celulozowej jest nabywana według wagi. Ponadto, ze względu na zróżnicowaną jakość surowca drzewnego, monitoring całego procesu jest nieodzowny.

 

Nadmierne nasycenie wilgocią negatywnie wpływa na powłoki żywiczne, prowadząc do odbarwienia się i pęcznienia płyt. Dlatego monitorowanie zakupionego surowca już na początku procesu z precyzją do 0,5% wilgotności pozwala personelowi suszarni uniknąć zakłóceń w produkcji. Dzięki temu można lepiej kontrolować załadunek surowca do suszarni, utrzymując dokładny poziom wilgotności z precyzją do 0,1%. W przypadku produktów drzewnych, właściwe mieszanie materiału pozwala na uzyskanie bardziej efektywnego spalania, co z kolei prowadzi do znacznych oszczędności energetycznych.

 

Pomiar Wilgotności w Suszarni

Suszarnia tarcicy stanowi kluczowy etap w przemyśle drzewnym, wpływając nie tylko na jakość tarcicy, ale także na koszty przetwarzania. Pomiar wilgotności drewna wejściowego podczas jego przesuwania się pozwala uniknąć przeciążenia suszarni. Zakłady stosujące technologię NIR do pomiaru i kontroli wilgotności osiągają korzyści z mniejszego zużycia paliwa oraz z maksymalizacji efektywności energetycznej, co skutkuje także redukcją emisji CO2 podczas procesu suszenia.

 

Dodatkowo, stosowanie pomiaru wilgotności pozwala na zmniejszenie pylenia, które może wystąpić w przypadku zbyt wysokiej temperatury i zbyt niskiej wilgotności, co prowadzi do strat produktu. Pomiar wilgotności na wyjściu z suszarni zapewnia, że materiał trafia do mieszarki przy optymalnej wilgotności do dodania żywicy. Optymalizuje to również wilgotność przed paletyzatorem (10-20%).

 

Pomiar wilgotności na wyjściu z suszarni może przynieść znaczną oszczędność energii w procesie, a co ważniejsze, zapobiec pożarom lub ryzyku wybuchu. Analiza trendów, wbudowana w każdy czujnik, dostarcza operatorowi wiedzy o potencjalnych problemach zanim się one pojawią.

Zastosowania

Zadzwoń do nas