Wilgotność odpadów drewnianych

Prace budowlane i rozbiórkowe, przemysł drzewny i meblarski mają swój udział w rosnącym potencjale odpadów drzewnych do wykorzystania jako surowca produkcyjnego. Nieskażone odpady drzewne (resztki nie zmieszane z innymi materiałami lub powłokami) pochodzące z prac budowlanych są wykorzystywane jako cenny surowiec dla przemysłu drzewnego (drewno laminowane, sklejka, płyty warstwowe).


Inne rodzaje odpadów drzewnych to materiały kompostowe, paliwo z biomasy i ściółka. Rosnące koszty składowania odpadów drzewnych na składowiskach oraz rosnący nacisk na ponowne wykorzystanie i recykling materiałów sprawiają, że odpady drzewne stają się coraz cenniejszym towarem.


Wilgoć zawarta w odpadach drzewnych ma decydujące znaczenie dla powodzenia lub fiaska produktu końcowego. Na przykład, aby odpady drzewne mogły stać się paliwem, pelety muszą być produkowane z wilgotnością (zawartością wilgoci) mniejszą niż 10%, aby umożliwić maksymalne spalanie z najwyższą wydajnością.

Pomiar wilgotności odpadów drewnianych za pomocą IR-3000

Moist-Tech posiada ponad 40-letnie doświadczenie w precyzyjnym pomiarze wilgotności w wielu różnych środowiskach produkcyjnych. Najnowocześniejsza technologia Moist-Tech IR-3000 Near Infrared (NIR):

Moist-Tech IR-3000 jest łatwy do zainstalowania i zbudowany tak, aby wytrzymać trudne warunki panujące w zakładzie produkcyjnym.

Wzrost dochodów

Przestoje linii produkcyjnej i niespójność produktów zmniejszają zarówno wydajność, jak i marże każdej firmy. W konkurencyjnej branży gospodarki odpadami drzewnymi, każdy proces wymaga spójnych i dokładnych informacji, aby uzyskać produkt wysokiej jakości. Klienci oczekują i wymagają wysokiej jakości produktu dostarczanego przez wiarygodnego producenta.


Eliminacja straty czasu i błędów dzięki systemowi pomiarowemu pozwala na sprawny przebieg procesu produkcyjnego przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Natychmiastowe, dokładne informacje zwrotne z systemu IR-3000 firmy Moist-Tech uwalniają zasoby produkcyjne od pracochłonnych i czasochłonnych czynności związanych z pobieraniem, suszeniem i pomiarem próbek z linii produkcyjnych. Osiągane są lepsze wyniki co zapewnia większy zysk.


Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dokładnego pomiaru wilgotności odpadów drewnianych oraz sposobu w jaki może pomóc on w zwiększeniu zysków w Twoim zakłdzie produkcyjnym.

 

Zadzwoń do nas