Wilgotność kory

Poziom wilgotności kory odgrywa ważną rolę w procesie produkcji końcowego produktu drzewnego. Zbyt duża wilgotność może utrudniać produkcję i niekorzystnie wpływać na koszty energii. Czujnik wilgotności MoistTech IR-3000 może ostrzegać o wysokim poziomie wilgotności zanim stanie się ona problemem.

Kontrola wilgotności w czasie rzeczywistym

Wartość opałowa kory kształtuje się na poziomie ok. 2 tys kJ/kg suchej masy. Przy wilgotności kory około 70% wartość opałowa kory spada w porównaniu do kory całkowicie suchej pięciokrotnie. Duża wilgotność odpadów korowania przelegujących w hałdach, ogranicza możliwość użycia kory jako źródła energii cieplnej. Typowa dokładność pomiaru wilgotności przy pomocy IR-3000 na taśmociągu wynosi ± 0,05%. Konstrukcja optyczna MoistTech IR-3000 umożliwia ciągłe, bezkontaktowe monitorowanie i sterowanie procesem, dzięki czemu możliwe jest wykrywanie i regulowanie zmian w procesie w czasie rzeczywistym.


Natychmiastowe informacje w czasie rzeczywistym na linii produkcyjnej pozwalają zespołowi produkcyjnemu na podjęcie szybkich działań. Pracownicy mogą kompensować poziom wilgotności, gdy ma to największe znaczenie, co z kolei zmniejszy marnotrawstwo cennych surowców i obniży koszty produkcji. Wyjścia pomiarowe czujnika pozwalają na sterowanie kontrolerem PLC oraz umożliwiają zapis odczytów na nośnikach zewnętrznych.

 

Dodatkowe zalety monitorowania wilgotności kory

Dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu jesteśmy pewni, że nasz czujnik wilgotności IR-3000 wykona swoje zadanie. Czujnik może być zamontowany nad taśmą przenośnika. Nie jest konieczne, aby stykał się w jakikolwiek sposób z badanym produktem.


Nasze czujniki wymagają jednorazowej kalibracji. Po przeprowadzeniu kalibracji nie wymagają konserwacji, dzięki czemu pracownicy mogą skoncentrować się na wytwarzaniu Państwa produktów. Ponadto, czujniki mogą pracować zasadniczo w każdej dziedzinie zastosowań i są obecnie eksploatowane w tysiącach firm na całym świecie.


Produkty drewniane są szczególnie wrażliwe na kwestie związane z wilgocią, a wilgotność kory nie jest tu wyjątkiem. Dlatego tak ważne jest, aby posiadać czujniki wykrywające wilgoć i zapewniające natychmiastowe odczyty umożliwiające kompensację w czasie rzeczywistym.

Zadzwoń do nas, aby uzyskać więcej informacji

MoistTech może pomóc w zaspokojeniu wszystkich potrzeb w zakresie czujników wilgotności. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy usprawnić Twój proces produkcyjny.

Zadzwoń do nas