Wilgotność drewna surowego

W przypadku przyjmowania i przetwarzania surowców decydujące znaczenie ma dokładna kontrola poziomu wilgotności. Monitorowanie poziomu wilgotności podczas przyjmowania surowca do zakładu jest istotnym elementem określania jakości tych materiałów. W połączeniu z faktem, że w przypadku zakupu surowca na wagę niedokładne określenie zawartości wilgoci może być dość kosztowne. Przy przetwarzaniu takich materiałów, w tym kory i odpadów leśnych, dokładna zawartość wilgoci ma ogromne znaczenie. Brak dokładnych pomiarów może prowadzić do nadmiernego lub niedostatecznego przetwarzania, marnotrawienia energii, złej jakości produktów oraz strat produktu zwiększających całkowite koszty. MoistTech posiada 40 lat wiedzy w zakresie czujników wilgotności. Wiedza ta, w połączeniu z pomocą partnerów przemysłowych, zaowocowała opracowaniem czujnika wilgotności IR-3000. Czujnik IR-3000 został specjalnie zaprojektowany do pomiaru poziomu wilgotności w ekstremalnych warunkach występujących w przemyśle drzewnym. Wykorzystanie czujnika IR-3000 do optymalizacji sterowania procesem zwiększa wydajność, podnosi jakość produktu i skutkuje obniżeniem kosztów produkcji.

Instalacja

W przemyśle drzewnym istnieje wiele kluczowych procesów, w których czujnik wilgotności surowca jest niezbędny. Dodatkowe możliwości zastosowania pojawiają się, gdy weźmie się pod uwagę zdolność IR-3000 do pomiaru grubości powłoki na bazie rozpuszczalników i wody oraz do monitorowania temperatury. Jest to szczególnie ważne w przypadku powłok żywicznych. Nasi pracownicy z firmy MoistTech posiadają dużą wiedzę na temat specyfiki postępowania z wilgocią surowca w przemyśle drzewnym. Parametry kalibracji czujników, długości fal pomiarowych, algorytmy i parametry optyczne czujników są ustawione fabrycznie. Po zainstalowaniu, można w sposób ciągły monitorować proces i kontrolować wilgotność w czasie rzeczywistym.

Korzyści płynące z analizy i kontroli wilgotności surowego drewna

MoistTech IR-3000:

Skontaktuj się z naszym wykwalifikowanym personelem, aby uzyskać więcej informacji w temacie Twoich konkretnych potrzeb pomiaru i kontroli wilgoci w surowym drewnie.

Zadzwoń do nas