Płyta pilśniowa MDF - wilgotność

Zachowanie właściwego poziomu wilgotności płyt MDF jest kluczowym zadaniem na różnych etapach produkcji płyty pilśniowej o średniej gęstości.


Na jakość surowca użytego do produkcji płyt może wpływać zawartość wilgoci, a nieprawidłowe dodanie zawierającej wilgoć żywicy może zmarnować zainwestowane pieniądze z powodu zakłócenia procesu produkcji.


Precyzyjna kontrola surowca nie tylko pozwala kontrolować dodatek żywicy, ale także zapewnia dodatkową korzyść w postaci produkcji wysokiej jakości płyty MDF.


Kontrola wilgoci przed dodaniem żywicy umożliwia znaczne oszczędności kosztów. Pojawią się one na linii formowania, gdyż zapobiegnie to przestojom prasy z powodu spęczniałych desek, co jest powszechnym skutkiem dostarczania wysokiej zawartości wilgoci.


Z pomocą partnerów z branż przemysłowcyh zwiazanych z przetwarzaniem drewna i wyrobów drewnopochodnych firma MoistTech posiadajac 40 lat doświadczenia w produkcji mierników opracowała wilgotnościomierz do płyt MDF IR-3000, który idealnie nadaje się do pomiaru poziomu wilgoci w procesie MDF.

Instalacja

Czujnik wilgotności IR-3000 MDF zwykle montowany jest kilka centymetrów nad przenośnikiem, co pozwala użytkownikowi na ciągłe monitorowanie procesu i umożliwia ręczną lub automatyczną kontrolę zawartości wilgoci w procesie MDF.


Unikalną cechą IR-3000 jest umiejętność monitorowania przebiegu procesu nawet w przypadku wystąpienia niewielkich przerw w przepływie produktu bez wpływu na dokładność pomiaru. Firma Moist Tech opracowała system pomiarowy i specjalną optykę  wykorzystującą szkło szafirowe, które zapewniają dokładny pomiaru procesu w czasie rzeczywistym. Szczegóły na ten temat można znaleźć w naszym dziale poświęconym technice analizy próbek.

Środowisko

Kurz pochodzący z produktu nie stanowi zazwyczaj problemu, jednak w ekstremalnie zapylonym środowisku zalecamy zainstalowanie systemu Air Purge, aby zapobiec gromadzeniu się materiału na oknie czujnika. Jeżeli czujnik musi być zainstalowany w pobliżu wylotu suszarni, gdzie będzie podatny na ekstremalne warunki cieplne, konieczne może być chłodzenie czujnika powietrzem lub wodą.

Korzyści płynące z kontroli wilgotności MDF

Pracownicy firmy MoistTech mają doświadczenie w zakresie wymagań dotyczących pomiaru wilgotności MDF w procesie produkcji płyt pilśniowych średniej gęstości. Kalibracje czujników, długości fal pomiarowych, algorytmy i wymagania optyczne dotyczące czujników są wstępnie ustawione w fabryce. Typowa dokładność wynosi około ±0,1% wilgotności. Typowy zakres pomiarowy to wilgotność (wilgoć) w zakresie 0-20%. Istnieje możliwość odpowiedniego ustawienia wyjść w celu optymalizacji pracy z PLC lub wymaganiami na zapis danych cyfrowych.

 

Zapoznaj się z naszymi innymi urządzeniami do kontroli wilgotności drewna, aby dowiedzieć się więcej.

Zadzwoń do nas