Wilgotność płyt OSB

Płyta OSB - co oznacza "płytę o splocie zorientowanym" - została wynaleziona w połowie lat 60-tych przez pioniera technologii Armina Elmendorfa, który pierwotnie miał na celu jej zastosowanie w wykończeniu wnętrz. Dzisiaj ten popularny produkt z drewna konstrukcyjnego ma wiele zastosowań. Wysoka wytrzymałość i zdolność płyty OSB do wzmacniania innych konstrukcji, jej stosunkowo niewielka masa oraz fakt, że powstrzymuje ona przenikanie pary wodnej, sprawiają, że jest ona bardzo wszechstronnym, uniwersalnym materiałem budowlanym.

 

Płyty OSB mają szerokie spektrum zastosowań: jako nośny drewniany materiał budowlany, jako deski wzmacniające, do wykonywania szalunków betonowych, jako płyty dachowe, do suchego jastrychu, do wykonywania skrzynek i mebli transportowych, a nawet do celów dekoracyjnych. Doskonałe właściwości techniczne i szczelne powierzchnie płyt OSB sprawiają, że doskonale nadają się one do realizacji projektów modernizacyjnych i renowacyjnych, jak również do budowy nowych, ekologicznych budynków. Składa się ona jednak w 97% z drewna, będącego naturalnym surowcem, dlatego logiczne wydaje się, że powinna być odporna na wilgoć.

 

Nadmierna wilgotność wyrobów drewnopochodnych może powodować przedwczesne uszkodzenia i niekorzystnie wpływać na długotrwałe zachowanie się przegród budynku. Instalatorzy i aplikatorzy barier powietrznych i paroizolacyjnych są regularnie proszeni o mocowanie produktów na wątpliwe podłoża i regularnie pytają producentów OSB i materiałów paroizolacyjnych o dopuszczalne poziomy zawartości wilgoci w podłożu, na którym dana bariera będzie montowana. W tym celu należy stosować się do poniższych wytycznych:

Znajomość i kontrola odpowiedniego poziomu wilgotności płyt OSB w procesie produkcyjnym jest kluczowym elementem na różnych etapach ich produkcji.


Kontrola wilgotności zarówno na wejściu, jak i na wyjściu umożliwia większą dokładność dodawania żywicy, mniejsze zużycie energii i wysoką jakość materiału przed zmieszaniem. Na jakość wiórów materiału może mieć wpływ wilgotność, a nieprawidłowa dawka żywicy może nie tylko powodować marnotrawstwo pieniędzy, ale także powodować gwałtowne przerwy w procesie.


Precyzyjna kontrola stanu włókien surowcowych nie tylko umożliwia odmierzenie właściwej ilości dodawanej żywicy, ale również zapewnia dodatkową korzyść w postaci wysokiej jakości wyprodukowanych płyt. Uwzględnienie wilgoci pochodzącej z dodawanej żywicy spowoduje znaczne oszczędności kosztów. Ujawni się to na linii formującej, ponieważ prasa nie będzie miała przestojów ze względu na spęczniałe płyty, co jest częstym skutkiem wysokiej wilgotności płyt OSB.


Z pomocą partnerów przemysłowych oraz wiedzy zdobytej podczas 40 lat wpółpracy z firmami z branży drzewnej firma MoistTech opracowała czujnik wilgotności IR-3000 OSB, który idealnie nadaje się do pomiaru poziomu wilgotności w procesie produkcji płyt OSB.

Instalacja

Czujnik wilgotności IR-3000 OSB powinien być zamontowany kilka centymetrów nad przenośnikiem, co pozwoli użytkownikowi na ciągłe monitorowanie procesu i umożliwi ręczną lub automatyczną kontrolę wilgotności / zawartości żywicy w procesie OSB.


Unikalną cechą czujnika IR-3000 OSB firmy Moisttech jest możliwość monitorowania procesu nawet pomimo wystepowania niewielkich przerw w przepływie produktu, bez wpływu na dokładność czujnika.


Firma MoistTech opracowała specjalne systemy pomiarowe i optyczne okna z wykorzystaniem szafirowego szkła, które zapewniają pole widzenia umożliwiające pomiar procesu w czasie rzeczywistym. Szczegóły na ten temat można znaleźć w naszym dziale poświęconym technologii badania próbek.

Środowisko

Kurz z produktu zazwyczaj nie stwarza problemu, jednak w ekstremalnie zapylonym środowisku zalecamy zainstalowanie systemu Air Purge, aby zapobiec gromadzeniu się materiału na oknie czujnika.


Jeżeli czujnik IR-3000 OSB ma być zainstalowany w pobliżu wylotu suszarni, gdzie będzie poddany działaniu ekstremalnych warunków cieplnych, konieczne może być chłodzenie go powietrzem lub wodą.

Korzyści płynące z kontroli wilgotności płyt OSB

Firma MoistTech ma duże doświadczenie w zakresie wymagań dotyczących procesowej wilgotności płyt OSB. Kalibracje naszych czujników, długości fal pomiarowych, algorytmy i wymagania optyczne dotyczące czujników są ustawione fabrycznie. Typowa dokładność pomairu wynosi około ±0,1% zawartości wilgoci. Typowy zakres pomiaru wilgotności to 0-20%. Wyjścia mogą być dostosowane do optymalizacji parametrów PLC lub wymagań dotyczących zapisu danych.


Zapoznaj się z naszymi innymi zastosowaniami czujników do pomiaru wilgotności drewna, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach.

Zadzwoń do nas