Wilgotność płyt LDF

Płyta pilśniowa o niskiej gęstości, znana również jako płyta wiórowa, jest produktem drzewnym wytwarzanym z wiórów drzewnych, wiórów z tartaków, a nawet trocin oraz syntetycznej żywicy lub innego odpowiedniego środka wiążącego, który jest prasowany i wytłaczany. Płyta wiórowa jest tańsza, gęstsza i bardziej jednolita niż konwencjonalne drewno czy sklejka i zastępuje je, gdy koszt jest ważniejszy niż wytrzymałość i wygląd. Płyta pilśniowa średniej gęstości i płyta twarda, zwana również płytą pilśniową dużej gęstości, są mocniejsze i gęstsze niż płyty wiórowe. Różne gatunki płyt wiórowych mają różną gęstość, przy czym większa gęstość kojarzy się z większą wytrzymałością i większą odpornością na uszkodzenie wkrętów mocujących.

 

Płyty pilśniowe powinny być przechowywane na płasko, w suchych miejscach, bez kontaktu z ziemią. Preferowane jest składowanie w zamkniętych pomieszczeniach. Należy unikać składowania ich na zewnątrz. W miarę możliwości należy również unikać ustawiania płyt na krawędziach. Panele powinny być układane na płycie lub palecie listwowej, a jeśli nie jest to możliwe, na listwach rozstawionych na odległości nie większe niż 600 mm. Wszystkie łaty powinny mieć jednakową grubość i powinny być ustawione pionowo w stosunku do innych w tym samym stosie, aby uniknąć odkształceń paneli. Panele powinny być chronione podczas transportu wodoszczelną okładziną, a krawędzie odpowiednio zakryte. Krawędzie powinny być również chronione przed uszkodzeniem odciągami lub innymi taśmami, co jest szczególnie ważne w przypadku płyt miękkich. Wszystkie panele powinny być instalowane z wilgotnością jak najbardziej zbliżoną do tej, którą osiągną w trakcie eksploatacji, aby zminimalizować problemy z poruszaniem się. Po zainstalowaniu na miejscu lepiej jest, aby poszczególne panele były "przyklejane" przed instalacją, aby umożliwić cyrkulację powietrza i aby panele osiągnęły wilgotność jak najbardziej zbliżoną do wilgotności końcowej w trakcie eksploatacji.

 

Znajomość i kontrola odpowiedniego poziomu wilgotności płyt LDF w procesie produkcyjnym jest kluczowym elementem na różnych etapach ich produkcji.


Kontrola wilgotności zarówno na wejściu, jak i na wyjściu umożliwia większą dokładność dodawania żywicy, mniejsze zużycie energii i wysoką jakość materiału przed zmieszaniem. Na jakość wiórów materiału może mieć wpływ wilgotność, a nieprawidłowa dawka żywicy może nie tylko powodować marnotrawstwo pieniędzy, ale także powodować gwałtowne przerwy w procesie.


Precyzyjna kontrola stanu włókien surowcowych nie tylko umożliwia odmierzenie właściwej ilości dodawanej żywicy, ale również zapewnia dodatkową korzyść w postaci wysokiej jakości wyprodukowanych płyt. Uwzględnienie wilgoci pochodzącej z dodawanej żywicy spowoduje znaczne oszczędności kosztów. Ujawni się to na linii formującej, ponieważ prasa nie będzie miała przestojów ze względu na spęczniałe płyty, co jest częstym skutkiem wysokiej wilgotności płyt LDF.


Z pomocą partnerów przemysłowych oraz wiedzy zdobytej podczas 40 lat wpółpracy z firmami z branży drzewnej firma MoistTech opracowała czujnik wilgotności IR-3000 LDF, który idealnie nadaje się do pomiaru poziomu wilgotności w procesie produkcji płyt LDF.

Instalacja

Czujnik wilgotności IR-3000 LDF powinien być zamontowany kilka centymetrów nad przenośnikiem, co pozwoli użytkownikowi na ciągłe monitorowanie procesu i umożliwi ręczną lub automatyczną kontrolę wilgotności / zawartości żywicy w procesie LDF.


Unikalną cechą czujnika IR-3000 LDF firmy Moisttech jest możliwość monitorowania procesu nawet pomimo wystepowania niewielkich przerw w przepływie produktu, bez wpływu na dokładność czujnika.


Firma MoistTech opracowała specjalne systemy pomiarowe i optyczne okna z wykorzystaniem szafirowego szkła, które zapewniają pole widzenia umożliwiające pomiar procesu w czasie rzeczywistym. Szczegóły na ten temat można znaleźć w naszym dziale poświęconym technologii badania próbek.

Środowisko

Kurz z produktu zazwyczaj nie stwarza problemu, jednak w ekstremalnie zapylonym środowisku zalecamy zainstalowanie systemu Air Purge, aby zapobiec gromadzeniu się materiału na oknie czujnika.


Jeżeli czujnik IR-3000 LDF ma być zainstalowany w pobliżu wylotu suszarni, gdzie będzie poddany działaniu ekstremalnych warunków cieplnych, konieczne może być chłodzenie go powietrzem lub wodą.

Korzyści płynące z kontroli wilgotności płyt LDF

Firma MoistTech ma duże doświadczenie w zakresie wymagań dotyczących procesowej wilgotności płyt LDF. Kalibracje naszych czujników, długości fal pomiarowych, algorytmy i wymagania optyczne dotyczące czujników są ustawione fabrycznie. Typowa dokładność pomairu wynosi około ±0,1% zawartości wilgoci. Typowy zakres pomiaru wilgotności to 0-20%. Wyjścia mogą być dostosowane do optymalizacji parametrów PLC lub wymagań dotyczących zapisu danych.


Zapoznaj się z naszymi innymi zastosowaniami czujników do pomiaru wilgotności drewna, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach.

Zadzwoń do nas