Pomiar wilgotności tekstyliów i włóknin

Kontrola wilgotności i pomiar ciężaru właściwego podczas procesu produkcyjnego mają decydujące znaczenie dla utrzymania idealnej jakości i spójności tekstyliów. Zawartość wilgoci w surowcach i w poszczególnych punktach procesu produkcyjnego jest zmienna, dlatego bezkontaktowy pomiar wilgotności jest niezbędny do uzyskania doskonałego produktu końcowego.

 

Korzyści płynące z kontroli wilgotności tekstyliów i pomiaru wagi bazowej

  • Mniej odpadów tekstylnych
  • Wyższa jakość produktu końcowego
  • Uzyskanie jednolitego produktu końcowego
  • Obniżone koszty energii dzięki ograniczeniu przestojów
  • Zwiększona produktywność
  • Natychmiastowy zwrot z inwestycji
Pomiar wilgotności tekstyliów i włóknin - bezkontaktowy pomiar wilgotności

 

Systemy do zarządzania wilgocią, takie jak czujnik IR-3000 firmy MoistTech pozwalają na ciągłe monitorowanie zawartości wilgoci i dokonywanie korekt w locie. Bezdotykowy czujnik wilgotności online firmy MoistTech zapewnia natychmiastowy pomiar poprawiając tym samym wydajność, niezawodność i spójność produktu.


Dzięki temu, że tekstylia nie staną się ani zbyt wilgotne, ani zbyt suche w kluczowych punktach procesu produkcyjnego, otrzymasz produkt końcowy o stałej jakości, a także oszczędziś na kosztów wynikających ze zmniejszenia się ilości odpadów i redukcji liczby przestojów.

Pomiar wilgotności tekstyliów i włóknin - bezkontaktowy pomiar wilgotności

Zastosowania

Zadzwoń do nas