Wilgotność proszków mlecznych

Pomiar zawartości wilgoci w proszku mlecznym w proszku jest ważnym etapem kontroli jakości. Przy niskiej zawartości wilgoci, reakcje chemiczne w chudym proszku mlecznym przechowywanym w temperaturze pokojowej zachodzą tak powoli, że nawet po latach przechowywania nie wpływa to na wartość odżywczą.


Z pomocą partnerów przemysłowych i 40 lat wiedzy firma MoistTech opracowała czujnik wilgotności IR-3000, który idealnie nadaje się do pomiaru poziomu wilgotności w procesie produkcji proszków mlecznych umożłiwiając poprawę jakości produktów i obniżenie kosztów energii.

Sprawdzanie zawartości wilgoci w proszku mlecznym

Typowa docelowa wilgotność wynosi 3-4%. Suszenie rozpyłowe jest podstawową metodą stosowaną do suszenia mleka w przemyśle mleczarskim. Suszenie rozpyłowe w najprostszej formie polega na rozpylaniu surowca, kontakcie z powietrzem, suszeniu i oddzieleniu suszonego produktu od powietrza suszącego.


Jak wiele napojów w proszku, mleko może absorbować wilgoć z otoczenia w warunkach otoczenia. Czujniki MoistTech Online NIR są wykorzystywane przez personel kontroli jakości do ciągłego pomiaru i monitorowania zawartości wilgoci po procesie suszenia rozpyłowego i/lub tuż przed pakowaniem. Czujniki z serii MoistTech 3000 są dostępne w wielu obudowach, a najbardziej popularnym w przemyśle spożywczym jest czujnik wilgotności przeznaczony do żywności IR-3000F.


Szybkie, dokładne i dające powtarzalne wyniki czujniki serii MoistTech 3000 mogą być montowane w trybie online w celu uzyskania natychmiastowych informacji wyjściowych z pomiarów przy użyciu dowolnej z naszych opcji wyświetlania lokalnego lub sterowania w pętli zamkniętej. Z czujnikami serii MoistTech 3000 nie trzeba czekać na długie testy offline obarczone często błędem ludzkim.

Korzyści z badania wilgoci proszków mlecznych

Zadzwoń do nas