Wilgotność fosforanów

Pomiar i kontrola wilgotności jest kluczowym aspektem przy przetwarzaniu fosforanu w postać użytkową. Czujnik wilgotności IR-3000 firmy MoistTech umożliwia natychmiastowy, bezkontaktowy, ciągły pomiar wilgotności.


Prawidłowy poziom wilgotności fosforanu jest krytycznym elementem podczas jego przetwarzania. Fosforan, bardzo popularny pierwiastek górniczy, jest stosowany przede wszystkim w rolnictwie. Wydobyty fosforan wymaga przetwarzania w celu rozdzielenia go od innych składników. W procesie płukania fosforan jest przesiewany, a następnie oddzielany od gliny i piasku w celu wydzielenia cząstek fosforanu.


Firma MoistTech posiada duże doświadczenie w zakresie wymagań dotyczących przetwarzania fosforanów. Kalibracje czujników, długości fal pomiarowych, algorytmy i wymagania optyczne dotyczące czujników są wstępnie ustawione fabrycznie. Typowa dokładność wynosi około ±0,1% wilgotności. Typowy zakres pomiaru to 0-10% wilgotności, ale dochodzący aż do 90% w niektórych zastosowaniach. Wyjścia danych pomiarowych z miernika mogą być wykorzystane do sterowania kontrolerem PLC lub ich zapisem na nośnikach zewnętrznych.


Instalując czujnik na wejściu lub wyjściu z myjni lub suszarni, producent może w sposób ciągły monitorować proces i natychmiastowo regulować wilgotność ręcznie lub automatycznie. Pył pochodzący z produktu zazwyczaj nie stanowi problemu dla pracy czujnika, jednak w ekstremalnie zapylonym środowisku zalecamy instalację systemu oczyszczania powietrza AirPurge w celu zapobieżenia gromadzeniu się materiału na oknie pomiarowym czujnika.

Zadzwoń do nas