Wilgotność mleka w proszku

Pomiar zawartości wilgoci w mleku w proszku jest ważnym etapem kontroli jakości. Przy niskiej zawartości wilgoci reakcje chemiczne w chudym mleku w proszku przechowywanym w temperaturze pokojowej zachodzą tak powoli, że nawet po latach przechowywania nie wpływa to na wartość odżywczą.

 

Z pomocą partnerów przemysłowych z branży przetwórstwa mleka i zdobytej przez 40 lat wiedzy firma MoistTech opracowała czujnik wilgotności IR-3000, który idealnie nadaje się do pomiaru poziomu wilgotności w procesie produkcji mleka w proszku przy jednoczesnej poprawie jakości produktów i obniżeniu kosztów energii.

 

Czujnik umożliwia kontrolę wilgoci w sproszkowanym mleku w sposób ciągły na linii produkcyjnej. Bezkontaktowe pomiary wykonywane są przez sensor kilkaset razy na sekundę, dzięki czemu badana jest wilgotność całego przesuwajacego się pod miernikiem produktu.

czujnik wilgotności NIR mleko w proszku

Sprawdzanie zawartości wilgoci w mleku w proszku

Typowa docelowa wilgotność wynosi 3-4%. Suszenie rozpyłowe jest podstawową metodą stosowaną do suszenia mleka w przemyśle mleczarskim. Suszenie rozpyłowe w najprostszej formie polega na rozpylaniu wsadu, kontakcie z powietrzem, suszeniu i oddzieleniu suszonego produktu od powietrza suszącego.


Jak wiele napojów w proszku, mleko może absorbować wilgoć z otoczenia w normalnych warunkach środowiskowych. Czujniki MoistTech Online NIR są stosowane przez personel kontroli jakości do ciągłego pomiaru i monitorowania zawartości wilgoci po procesie suszenia natryskowego i/lub tuż przed pakowaniem. Czujniki z serii MoistTech 3000 są dostępne w wielu obudowach, a najbardziej popularnym w przemyśle spożywczym jest czujnik 3000F klasy spożywczej.


Szybkie, dokładne i zapewniające powtarzalność odczytów czujniki z serii MoistTech 3000 mogą być montowane w trybie online w celu natychmiastowego uzyskiwania informacji z pomiarów przy użyciu dowolnej z naszych opcji wyświetlacza lokalnego lub sterowania w pętli zamkniętej. Dzięki czujnikom serii MoistTech 3000 nie trzeba czekać na wykonanie długotrwałych testów offline obarczonych często błędem ludzkim.

Korzyści z zastosowania czujnika na linii produkcyjnej mleka w proszku

Zadzwoń do nas