Wilgotność powłoki woskowej

Powłoka woskowa jest często nakładana na wiele różnych produktów. W związku z tym, posiadanie odpowiedniej ilości wosku lub samej obecności wosku jest kwestią krytyczną w procesie produkcji.


Z pomocą partnerów przemysłowych i 40 lat wiedzy zespół zajmujący się powłokami woskowymi w firmie MoistTech opracował czujnik powłoki woskowej IR-3000 który idealnie nadaje się do pomiaru ilości wosku nakładanego na dowolny produkt. W rezultacie producenci mają możliwość poprawy jakość swoich produktów, zmniejszenia zużycia wosku i zwiększenia oszczędność kosztów.

Instalacja

Poprzez zainstalowanie czujnik pokrycia woskowego IR-3000 za głowicą powlekającą, producent może w sposób ciągły monitorować proces ręcznie lub automatycznie. Czujnik może również współpracować z systemem zakładowym oraz zapewniać cyfrowy odczyt na stacji powlekania.

Korzyści

Profesjonalny zespół specjalistów zajmujących się tematem powlekania woskiem w firmie MoistTech ma duże doświadczenie w zakresie wymagań dotyczących procesu powlekania woskiem. Nasze kalibracje czujników, długości fal pomiarowych, algorytmy i wymagania optyczne dotyczące czujników są wstępnie ustawione fabrycznie. Typowa dokładność pomiaru wynosi około ±0,1% g/m². Typowe zakresy wynoszą od 2-60 g/m². Powtarzalność odczytu w niektórych zastosowaniach mieści się w granicach 0,002 gsm. Wyjścia z miernika mogą być konfigurowane w celu ich optymalizacji do wpółpracy z PLC lub wymaganiami na zapis danych pomiarowych.


Zapoznaj się z innymi naszymi zastosowaniami kontroli wilgoci w przemyśle papierniczym i poligraficznym.

Zadzwoń do nas