Wilgotność nawozów

Utrzymywanie właściwego poziomu wilgotności nawozu stało się krytycznym elementem na różnych etapach produkcji nawozów. Nawóz może łatwo stać się zbyt mokry lub suchy, tracąc czas i pieniądze producenta, a także wpływając na jakość produktu końcowego. Z pomocą partnerów z branży oraz dzięki 40-letniej wiedzy i doświadczeniu, firma MoistTech opracowała czujnik wilgotności IR-3000, który idealnie nadaje się do pomiaru poziomu wilgotności nawozu.

Instalacja

Poprzez zamontowanie czujnika wilgotności nawozu MoistTech kilkanaście centymetrów nad przenośnikiem lub np. za suszarnią, może on w sposób ciągły monitorować proces i kontrolować wilgotność nawozu automatycznie lub dostarczać dane pomiarowe do sterowania procesem ręcznie.

Środowisko

Chociaż pył z produktu nie stanowi zazwyczaj problemu, to w ekstremalnie zapylonym środowisku zalecamy instalację systemu oczyszczania powietrza, aby zapobiec gromadzeniu się materiału na oknie czujnika. Ponadto, jeżeli czujnik wilgotności nawozu musi być zainstalowany w pobliżu wyjścia z suszarni, gdzie będzie podatny na ekstremalne warunki cieplne, konieczne będzie chłodzenie czujnika powietrzem lub wodą.

Korzyści płynące z pomiaru wilgoci w nawozach

Pracownicy firmy MoistTech mają duże doświadczenie w zakresie wymagań dotyczących produkcji nawozów. Już na etapie produkcji urządzenia w fabryce czujniki są kalibrowane, dopierana jest odpowidnia długości fal pomiarowych, parametryzowane algorytmy i spełniane wymagania na parametry optyczne. Typowa dokładność pomiaru wilgotności nawozów wynosi ±0,2%. Typowy zakres badania wilgotności to 1-10%. Wyjścia pomiarowe z urządzenia mogą być konfigurowane w celu optymalizacji współpracy z kontrolerami PLC lub innymi wymaganiami dotyczącymi zapisu danych pomiarowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi zastosowaniami analizy wilgotności.

Zadzwoń do nas