Wilgotność piasku płukanego

Wilgotność piasku płukanego ma krytyczne znaczenie dla osiągnięcia dokładnych i powtarzalnych poziomów zawartości wilgoci. Zazwyczaj piasek jest wydobywany, płukany, przesiewany i składowany w stosach w celu rozdzielenia różnych gatunków. Piasek frakcyjny musi zostać wysuszony do wymaganej wilgotności, zanim będzie mógł być sprzedany lub poddany dalszej obróbce w celu dodania powłoki żywicznej lub alkoholowej.


Suszarki są znacznie bardziej wydajne, gdy wilgotność wejściowa jest stała. W rzeczywistości zawartość wilgoci piasku wprowadzanego do suszarni stale się zmienia. Typowe wilgotność piasku może się wahać od 2%-8% wilgotności. Ta zmienność zawartości wilgoci w piasku na hałdach powoduje, że zbędne nagrzewanie części piasku prowadzi do marnowania energii, pieniędzy i produkcji niestandardowych frakcji piasku.


MoistTech Corp. posiada rozwiązanie w postaci mierników wilgotności piasku IR-3000. Dzięki czujnikom z serii 3000 możemy szybko kontrolować system suszenia, dzięki czemu uzyskujemy wysokiej jakości piasek towarowy bez straty czasu, energii i pieniędzy. Nasze czujniki jakości są przeznaczone do najtrudniejszych instalacji. Prosty montaż typu Plug and Play w odległości 4"-12" nad ruchomym produktem pozwala mierzyć zawartość wilgotności z dokładnością 0,1% lub lepszą.


Standardowe wyjścia z miernika pozwalają pełną integrację z PLC oraz podłączenie prostego wyświetlacza cyfrowego oraz na inne opcje transferu danych pomiarowych. Czujniki serii 3000 zostały zaprojektowane w ten sposób, że wystarcza jednorazowa kalibracja i nie ma potrzeby przeprowadzanai rytunowych zabiegów konserwacyjnych. Dane pomiarowe pozwalają personelowi obsługującemu linię na natychmiastowe dostosowanie jej parametrów Nasze czujniki wilgotności są niewrażliwe na zmiany materiału, takie jak wielkość cząstek, wysokość materiału i jego kolor. Zapewniają ciągłe i niezawodne odczyty przy zerowym poziomie wymaganej obsługi samego miernika. Natychmiastowe wykonanie regulacji procesu w oparciu o pomiary w czasie rzeczywistym jest dzięki temu możliwe od mementu instalacji czujnika.


Korzyści z zastosowania czujników z serii MoistTech 3000 obejmują:

Instalacja czujnika jest bardzo prosta. Miernik może zostać zainstalowany się w wielu miejscach w zależności od potrzeb:

sito podstawowe, pompa pompująca, sito odwadniające, podajnik suszarni, wysypisko suszarni, filtr taśmowy, prasa, miejsce wyrzucania części stałych, przenośnik śrubowy, taśmociąg a nawet rurociąg.

Zadzwoń do nas