Wilgotność piasku

Znajomość poziomu wilgotności piasku w mieszankach obróbczych odgrywa kluczową rolę w różnych etapach produkcji, szczególnie przy wytwarzaniu szkła. Mieszanki piasku łatwo mogą ulec nadmiernemu nawilżeniu lub przesuszeniu, co prowadzi do strat czasu i środków finansowych producenta, a także wpływa negatywnie na jakość końcowego produktu.

Czujnik Wilgotności Piasku IR-3000 od MoistTech:

Dzięki współpracy z partnerami przemysłowymi oraz posiadając czterech dziesięcioleci doświadczenia, zespół MoistTech opracował zaawansowany czujnik wilgotności piasku IR-3000, idealny do pomiaru wilgotności piasku w różnych procesach produkcyjnych.

Instalacja Czujnika:

Czujnik wilgotności piasku IR-3000 powinien być zamontowany kilka cali nad przenośnikiem, umieszczając go przed i za suszarnią. Taka lokalizacja umożliwia ciągłe monitorowanie procesu i precyzyjną kontrolę wilgotności masy szklanej, zarówno ręcznie, jak i automatycznie, w trakcie produkcji.

Warunki Środowiskowe:

W przypadku konieczności instalacji IR-3000 w obszarze wyjścia suszarni, gdzie może być narażony na ekstremalne warunki cieplne, zaleca się zastosowanie chłodzenia czujnika powietrzem lub wodą.

Korzyści Płynące z Pomiaru Wilgotności w Piasku:

Doświadczenie Zespołu MoistTech:

Zespół MoistTech posiada znaczne doświadczenie w zakresie wymagań dotyczących wilgotności piasku we większości procesów produkcyjnych. Czujniki są fabrycznie ustawiane pod kątem kalibracji, długości fal pomiarowych, algorytmów i wymagań optycznych. Typowa dokładność pomiaru wynosi około ±0,1% wilgotności, a zakres pomiarowy to 1-10% wilgoci. Wyjścia z czujnika mogą być dostosowywane w celu optymalizacji współpracy z kontrolerami PLC lub urządzeniami do zapisu i archiwizacji danych.

Inne Zastosowania Czujników Wilgotności MoistTech:

Zapraszamy do odkrywania innych obszarów zastosowań czujników wilgotności MoistTech w różnych procesach pomiarowych.

Zadzwoń do nas