Wilgotność masy plastycznej

Mieszalnik do gliny to maszyna, w której materiały (takie jak glina i woda) są mieszane, blendowane lub ugniatane w celu uzyskania pożądanej konsystencji.

 

Zastosowania przemysłowe mieszalników: produkcja cegieł, ceramiki, cementu oraz niektórych procesach mieszania betonu i asfaltu.

Wytłaczarek nie używa się do mielenia lub mieszania, lecz raczej do wytłaczania korpusów z gliny przed procesem formowania.


Posiadanie odpowiedniego poziomu wilgotności wyrobów z gliny (np. dzbanków) stało się krytycznym elementem w procesie produkcji. Ponieważ glina jest materiałem porowatym, to wyrób (dzbanek) może być zbyt mokry lub suchy, co prowadzi do straty czasu i pieniędzy producentów.


Z pomocą partnerów przemysłowych i 40-letniej wiedzy firma MoistTech opracowała czujnik wilgotności IR-3000, który idealnie nadaje się do pomiaru poziomu wilgotności masy w procesie produkcji jednocześnie poprawiając jakość produktu i obniżając koszty energii.

Instalacja

Poprzez zainstalowanie czujnika wilgotności w obszarze przetwarzania wygniatarki, wyciskarki czy wytłaczarki, producent może w sposób ciągły monitorować proces i kontrolować zawartość wilgoci ręcznie lub automatycznie. W celu dokładnego pomiaru poziomu wilgotności masy plastycznej, czujnik powinien być zainstalowany nad przenośnikiem ją transportującym. Czujnik powinien być zamontowany kilkanaście centymetrów nad taśmą, przenośnikiem ślimakowym lub dowolnym innym miejscem gdzie widać dany materiał. W instalacjach suszarni natryskowej lub fluidalnej można zastosować okna lub systemy pobierania próbek do analizy.

Środowisko

Pył z produktu zazwyczaj nie stanowi problemu dla poprawnego odczytu wilgotności, jednak w ekstremalnie zapylonym środowisku zalecamy zainstalowanie systemu oczyszczania powietrza, aby zapobiec gromadzeniu się materiału na oknie pomiarowym czujnika.

Korzyści płynące z badania wilgotności materiałów plastycznych

Zespół profesjonalistów MoistTech ma doświadczenie w zakresie wymagań dotyczących produkcji mas plastycznych. Kalibracje naszych czujników, długości fal pomiarowych, algorytmy i wymagania optyczne dotyczące czujników są wstępnie ustawione w fabryce. Typowa dokładność pomiaru masy wynosi około ±0,1% wilgotności. Typowy zakres nadanej wilgotności masy to 0-10%, sięgającej nawwt do 40% zawartości wody w zależności od zastosowania. Wyjścia pomiarowe z czujnika mogą być regulowane w celu optymalizacji współpracy z kontrolerami PLC lub wymaganiami na zapis danych pomiarowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się również z innymi zastosowaniami pomiaru wilgotności NIR w produktach masowych.

Zadzwoń do nas