Wilgotność suchej karmy dla zwierząt domowych

Utrzymanie właściwego poziomu wilgotności w procesie produkcji suchych karm dla zwierząt jest kluczowe dla minimalizacji odpadów i maksymalizacji jakości produktu. Zbyt wilgotne produkty mogą prowadzić do niepożądanego wzrostu bakterii, podczas gdy zbyt suche produkty utracą wartości odżywcze. Wpływa to negatywnie na zdrowie zwierząt, które mogą odmówić spożycia karmy ze względu na wilgoć. Z kolei karma zawilgocona może pleśnieć lub kwaśnieć, prowadząc do produktu niskiej jakości.

Skutki Niewłaściwej Kontroli Wilgotności

Niewłaściwa kontrola wilgotności w produkcji suchych karm może skutkować produktem niskiej jakości, generując potencjalne straty dla producenta. Dlatego kluczowe jest utrzymanie minimalnego poziomu wilgotności, aby uniknąć nawet potencjalnych zagrożeń dla zdrowia zwierząt.

Sprawdzanie Zawartości Wilgoci: Czujniki Wilgotności MoistTech

Dzięki naszym zaawansowanym czujnikom wilgotności on-line wilgotność jest monitorowana ciągle i utrzymywana na odpowiednim poziomie podczas produkcji suchych karm dla zwierząt. Nasze czujniki wilgotności pomagają w dokładnym pomiarze zawartości wilgoci w karmie, co jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości produktu.

Rola Kontroli Wilgotności w Procesie Produkcyjnym

Kontrola wilgotności przy użyciu czujników MoistTech, opartych na technologii NIR (bliskiej podczerwieni) i RF (częstotliwości radiowej), gwarantuje producentom dokładność i niezawodność w pomiarze wilgotności. To z kolei umożliwia skuteczne usuwanie nadmiaru wilgoci lub utrzymanie jej na niskim poziomie, eliminując ryzyko rozwoju bakterii w karmie.

Kontrola Jakości Wielowymiarowa

Nasze czujniki online nie tylko monitorują wilgotność, ale także sprawdzają poziom białka i tłuszczu w karmie. Dzięki temu producenci mogą wytwarzać karmę o niskim poziomie wilgotności i wysokiej wartości odżywczej, tworząc zdrowe i wysokiej jakości produkty spożywcze dla zwierząt.

Dowiedz się Więcej o Naszych Czujnikach Wilgotności

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych czujników wilgotności do suchej karmy dla zwierząt, skontaktuj się z nami już dziś. Zapewniamy innowacyjne rozwiązania, które wspierają producentów w utrzymaniu optymalnych warunków produkcji.

Zadzwoń do nas