Wilgotność mączki z piór, mączki z krwi i mączki z kurczaka

Zawartość wilgoci w mączce z kurczaka i mączce z krwi

Pomiar wilgotności w produkcji pasz dla zwierząt jest wskazany na wielu etapach procesu produkcyjnego. Przy zmiennej zawartości wilgoci w surowcach, pomiar on-line NIR jest kluczowym narzędziem w zapewnieniu optymalnej wydajności i kontroli jakości. Zdolność do pomiaru wilgotności i natychmiastowego dostosowania procesu podczas cyklu produkcyjnego jest kluczowa.

 

Mączka z kurczaka, według AAFCO, jest suchym produktem uzyskanym z połączenia czystego mięsa i skóry, z towarzyszącymi kośćmi lub bez nich, pochodzącym z całych tuszek kurczaka, z wyłączeniem piór, głów, stóp i wnętrzności. Jest on stosowany głównie w karmie dla zwierząt domowych.

 

Mączka z kurczaka polega zasadniczo na zmieleniu, zmieszaniu wszystkiego razem, łącznie z mięśniami, skórą i kośćmi. Zawartość wody wynosi średnio około 70%, białek 18% i 5% tłuszczu. Wystarczy teraz wziąć tak przygotowany produkt i ostrożnie wysuszyć go do poziomu wilgotności 10%. Zawartość białka zmieni się na  65%, a poziom tłuszczu na 12%. Tak powstały produkt to mączka z kurczaka.

 

Mączka z piór jest najważniejszym produktem ubocznym drobiu w zakładzie rozbioru drobiu. Produkty uboczne są zamienianegłównie na paszę dla zwierząt, która jest wytwarzana w procesie przetwarzania (gotowania) odpadów. Odpady z przemysłu przetwórstwa drobiowego mogą być potencjalnie wykorzystywane jako źródło białka w procesie karmienia zwierząt.

 

Pióra są bogate w białko zwane keratyną i stanowią 7-9% masy żywego ptaka, dzięki czemu stanowią znaczną masę, którą można przekształcić w cenną mączkę. Aby FM było strawne, musi być najpierw przetworzone w procesie hydrolizy. Hydrolizacja jest zakończona gotowaniem piór na parze. Hydrolizowane pióra zawierają od 40% do 65% wilgoci. Wilgotność ta musi być zredukowana do 8% dla poprawy trwałości jeśli ma być wykorzystana jako pasza dla zwierząt.

 

Monitorowanie wilgoci w surowcu, kontrolowanie procesu mieszania/blendowania i wilgotności paszy w postaci granulatu, nie tylko zapewnia uzyskanie produktu końcowego o stałej jakości, ale umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w procesie produkcji. Dzięki kontroli użytkownik zna poziom wilgotności w surowcu i jest w stanie dokładnie obliczyć ilość wilgoci, którą należy dodać do mieszanki, aby uzyskać właściwą konsystencję produktu końcowego.

 

Czujniki MoistTech Online mogą być instalowane w każdym zbiorniku, silosie, linii materiałowej, przenośniku taśmowym lub ślimakowym, a wyniki pomiaru wilgotności są wyświetlane na kolorowym ekranie dotykowym lub dostępne na wyjściu pomiarowym w różnej konfiguracji.

 

Instalacja naszych czujników on-line zapobiega powstawaniu wadliwego produktu z powodu niepożądanego poziomu wilgotności. Dzięki temu można precyzyjnie dostosować ustawienia linii produkcyjnej i maszyn, zapewniając wyższą jakość i większą spójność produktu co przekłada się ostatecznie na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa. Oszczędzaj pieniądze, czas i zapobiegaj negatywnym skutkom wynikającym z niespójności i błędów ludzkich.

 

IR-3000 to czujnik wilgotności online firmy MoistTech, który został opracowany z myślą o natychmiastowej, bezdotykowej analizie wilgotnosci produktów i surowców w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Czujnik IR-3000 jest niewrażliwy na zmiany wielkości badanych cząstek, ich wysokość i kolor. Zapewnia ciągły, wiarygodny odczyt bez konieczności ponownej re-kalibracji. Korzystając z tego urządzenia, personel obsługujący zakład produkcyjny może dokonywać natychmiastowych regulacji procesu w oparciu o pomiary w czasie rzeczywistym. Rezultatem netto jest poprawa jakości i zmniejszenie kosztów produkcji dzięki oszczędności energii i zmniejszeniu strat materiałowych.

Zawartość wilgoci w mączce z krwi

Pomiar wilgotności w produkcji pasz dla zwierząt jest pożądany na wielu etapach procesu produkcyjnego. Przy zmiennej zawartości wilgoci w surowcach, pomiar on-line NIR jest kluczowym narzędziem w zapewnieniu optymalnej wydajności i kontroli jakości. Zdolność do pomiaru wilgotności i natychmiastowego dostosowania procesu podczas cyklu produkcyjnego jest kluczowa.

 

Mączka z krwi jest hydroskopijna i musi być wysuszona do wilgotności mniejszej niż 10-12% i przechowywana w suchym miejscu, aby nie uległa zniszczeniu. Jest to jedno z najwyższych dostępnych niesyntetycznych źródeł azotu. Stanowi doskonały suplement diety dla bydła, ryb i drobiu, a ze względu na wysoką zawartość siny jest szeroko stosowany. W wielu krajach miesza się ją z melasą przed użyciem jako paszy dla zwierząt.

 

Mączka z krwi jest produkowana z czystej, świeżej krwi zwierzęcej, z wyłączeniem wszelkich materiałów obcych, takich jak sierść czy mocz, z wyjątkiem tych, które mogą pojawić się w nieunikniony sposób nawet w dobrze kontrolowanych procesach produkcyjnych. Duża część wilgoci (wody) jest usuwana mechanicznie w procesie odwadniania, a następnie przekazywana do urządzenia do szybkiego suszenia.

Zadzwoń do nas