Wilgotność mączki kostno-mięsnej

Mączka kostno-mięsna (MBM) produkowana jest ze sterylizowanych kości i mięsa zwierząt. Jest używana jako nawóz dla roślin i pokarm dla zwierząt. Ze względu na stosunkowo wysoką zawartość wapnia i fosforu jest stosowana jako pasza. Ze względu na obecność fosforu i azotu powszechnie stosuje się ją jako nawóz roślinny.

 

Chociaż MBM jest zalecany do stosowania w paszach dla zwierząt jako źródło białka ze względu na wysoką dostępność niezbędnych aminokwasów, minerałów, witaminy B12, MBM i inne przetworzone mączki białkowe mają potencjał do wykorzystania w innych zastosowaniach, w tym jako paliwo, nawóz fosforowy, źródło aminokwasów do syntezy chemicznej oraz do produkcji bioplastików.


Mączka kostno-mięsna może być sprzedawana w wielu formach, w tym w płynnej i proszkowej.

 

Zwykle MBM ma kolor ciemnoczerwono-brązowy, jednakże wiadomo, że waha się od jasno do ciemnobrązowego. Generalnie jest sprzedawany na podstawie ilości surowego białka, które choć zazwyczaj jest wysokie, jego ilość jest zmienna. MBM ma wysoką zawartość minerałów (wyższą niż MM) i ma stosunkowo niska zawartość tłuszczu. Podobnie jak większość innych termicznie denaturowanych białek, te obecne w MBM mają bardzo niską rozpuszczalność w wodzie (∼5,4 % białka, co stanowi ∼55% suchej masy). Ze względu na to, że nie jest rozpuszczalna, kontrola wilgotności mączki mięsno-kostnej jest niezwykle ważna w procesie jej przygotowania, aby nie doprowadzić do nadmiernego wysuszenia. Inne czynniki w procesie produkcji są równie ważne; im drobniej produkt jest zmielony, tym szybciej składniki odżywcze mogą się być rozprowadzane.

 

MBM jest niejednorodną mieszaniną cząsteczek; te pochodzące z kości mają wysoką zawartość popiołu, podczas gdy te pochodzące z tkanek miękkich mają wysoką zawartość białka. Przetwarzanie w niższej temperaturze zwykle prowadzi do większej biodostępności aminokwasów, ale zjawisko to najwyraźniej nie jest spowodowane lepszą rozpuszczalnością białka, ponieważ nie stwierdzono jeszcze korelacji pomiędzy parametrami przetwarzania, takimi jak "szczytowa temperatura gotowania" i rozpuszczalność białka.

 

Jako pasza MBM została dokładnie scharakteryzowana, włączając w to przybliżony skład, energię brutto i profile aminokwasów, co jest przydatne do projektowania zastosowań niepaszowych. Zestawienie typowych wartości dla mieszanek ogólnych śruty MBM przedstawiono w tabeli:

 

Parametr Typowe wartości
Sucha masa (%) 90.2–100
Białko (%) 51.7–58.4
Ekstrakt eterowy (%) 9.4–12.7
Błonnik (%) 2–2.7
Popiół 18.4–26.4%
Zawartość wilgoci 5.4%
Energia brutto kcal/kg
4294
Kolor ciemny, czerwono-brązowy


Dowiedz się więcej o naszym czujniku wilgotności mączki kostno-mięsnej.

Zadzwoń do nas