Wilgotność wirów drzewnych

Decydującym czynnikiem warunkującym proces spalania jest ustalenie odpowiedniego poziomu wilgotności wirów drzewnych wprowadzanych do kotła.

Przetwornik wilgotności wirów drzewnych IR-3000 zapewnia natychmiastową regulację wilgotności transportowanego materiału, umożliwiając operatorowi mieszanie surowca do dokładnych poziomów wilgotności wymaganych do wydajnego spalania.


Z pomocą partnerów przemysłowych oraz 40 lat wiedzy i doświadczenia, firma MoistTech opracowała czujnik wilgotności wirów drzewnych, który idealnie nadaje się do pomiaru poziomu wilgotności na potrzeby procesu spalania.

wilgotność wirów drzewnych

Pomiar i kontrola wilgotności jest kluczowym aspektem w zastosowaniach związanych z bioenergią. Czujnik wilgotności IR-3000 firmy MoistTech pozwala na natychmiastowy, bezkontaktowy ciągły pomiar wilgotności. Cechą wyróżniającą IR-3000 od innych tego typu przyrządów, jest to, że może dokładnie monitorować produkt nawet przy niewielkich przerwach w jego przepływie i jest niewrażliwy na światło otoczenia. IR-3000 jest idealny m.in. do instalacji na przenośnikach łańcuchowych i ślimakowych.


Unoszący się z produktu pył nie stanowi zazwyczaj problemu, jednak w ekstremalnie zapylonym środowisku zalecamy instalację systemu oczyszczania powietrza, aby zapobiec gromadzeniu się materiału na oknie czujnika.


Zamontowanie czujnika kilka cali nad przenośnikiem pozwoli użytkownikowi na ciągłe monitorowanie procesu i umożliwi ręczną lub automatyczną kontrolę zawartości wilgoci w procesie spalania.

czujnik wilgotności wiórów drzewnych

Firma MoistTech posiada duże doświadczenie w zakresie wymagań dotyczących pomiaru wilgotności w procesie spalania z wykorzystaniem pozostałości produktów drzewnych. Parametry naszych czujników, długości fal pomiarowych, algorytmy i wymagania optyczne czujników są wstępnie ustawione już w fabryce. Typowa dokładność pomiaru wynosi około ±0,2% wilgotności. Typowy zakres badanej wilgoci mieści się w zakresie 0-75%. Wyjścia pomiarowe mogą być skonfigurowane w celu współpracy z kontrolerami PLC lub w celu spełnienia wymagań na zapis odczytów.


W celu uzyskania dodatkowych informacji lub omówienia Państwa potrzeb prosimy o kontakt z nami.

Zadzwoń do nas