Wilgotność - stałe paliwa wtórne (SRF)

Stałe paliwa wtórne (Solid Recovered Fuel - SRF) produkowane z odzyskanych odpadów są wysokowydajnym źródłem energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej, a także stanowią dobrą alternatywę dla utylizacji odpadów. SRF składa się z suchych, bezpiecznych odpadów, które można wykorzystać poprzez spalanie na terenach miejskich (domowe spalarnie odpadów) lub w zakładach przemysłowych o dużej wydajności.


Wilgoć jest ważna w każdym procesie produkcyjnym, ale jeśli chodzi o alternatywne odpady, nadmiar wilgoci może zniszczyć produkty. A co jest gorsze od zmarnowanego wysiłku? Straty ekonomiczne i spadek wydajności.


Dzięki ciągłemu pomiarowi wilgotności online, zakłady produkujące energię z odpadów będą mogły osiągnąć ogromne oszczędności finansowe. Od oszczędności w transporcie spowodowanych wagą nadmiaru wilgoci, po oszczędności w zużyciu wody do ograniczania zapylenia i oczyszczania. Zakłady zmniejszają również zużycie urządzeń z powodu gromadzenia się pyłu i popiołu oraz zapobiegają blokowaniu się przenośnika, powodującemu wyłączenie kotła.


Przygotowanie stałego paliwa wtórnego odbywa się zazwyczaj bezpośrednio w miejscach sortowania i odzysku odpadów, dla których stanowi działalność uzupełniającą, która ponadto tworzy miejsca pracy.


Linie przygotowania SRF są wykorzystywane do przetwarzania odpadów w 5-stopniowym procesie: kruszenia, suszenia, sortowania, drugiego kruszenia, granulowania.

Czujnik IR-3000 świetnie sprawdza się w pomiarze wilgotności popiołu, a typowa dokładność wynosi ±0,2% wilgoci dla zakresu wilgotności 0-30%. Czujnik powinien być zainstalowany kilka centymetrów nad przenośnikiem taśmowym. Raz zainstalowany system może w sposób ciągły monitorować proces i kontrolować zawartość wilgoci ręcznie lub automatycznie.

 

 

W celu monitorowania i kontroli czujnik(i) może być podłączony bezpośrednio do sterownika PLC użytkownika lub komputera PC. Urządzenie jest wyposażone w port Ethernet i złącza 4-20mA. Wraz z miernikiem dostarczane jest zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla systemu operacyjnego Windows. Do urządzenia można podłączyć m.in. kolorowy panel dotykowy interfejsu operatora oraz wyświetlacz pokazujący wyniki pomiarów.

pomiar wilgotności śmieci na taśmociągu

W przeciwieństwie do innych tego typu przyrządów IR-3000 posiada pewne unikalne cechy. Między innymi może monitorować produkt nawet przy niewielkich przerwach w jego przepływie. Sensor jest niewrażliwy na światło z otoczenia, które nie wpływa na dokładność pomiaru. IR-3000 idealnie nadaje sie do instalacji na przenośnikach łańcuchowych i ślimakowych. W pewnych przypadkach, gdy w zakładzie produkującym energię elektryczną występuje bardzo duże zapylenie, może okazać się konieczna instalacja systemu przedmuchiwania czujnika powietrzem, aby zapobiec gromadzeniu się pyłu na jego elementach optycznych.

Zadzwoń do nas