Zawartość wilgoci w paliwie pochodzącym z odpadów (RDF)

Paliwo z odpadów (RDF - Refuse Derived Fuel, w skrócie OPB) wytwarzane jest z odzyskanych odpadów. OPB jest wysokowydajnym źródłem energii cieplnej i energii elektrycznej, a także stanowi alternatywę dla utylizacji odpadów. Paliwo takie składa się z suchych, bezpiecznych odpadów, z których można odzyskać energię poprzez ich spalanie na terenach gminnych (spalarnie odpadów z gospodarstw domowych) lub w zakładach przemysłowych o dużej wydajności.


Wilgoć jest ważna w każdym procesie produkcyjnym, szczególnie podczas przetwarzania odpadów. Nadmiar wilgoci może zniszczyć produkt końcowy. A co jest gorsze od zmarnowanego wysiłku? Straty ekonomiczne i spadek wydajności.


Dzięki ciągłemu pomiarowi wilgotności online zakłady produkujące energię z odpadów mogą poczynić ogromne oszczędności finansowe. Od oszczędności w transporcie z uwagi na mniejszą masę (brak nadmiaru wody), po oszczędności w zużyciu wody do ograniczania zapylenia i sprzątania zakładu. Ponadto zakłady takie redukują zużycie urządzeń spowodowane gromadzeniem się pyłu i popiołu oraz zapobiegają blokowaniu się przenośnika, co mogłoby doprowadzić do przestoju kotła.

pomiar wilgotności pelletu z biomasy

OPB jest produkowany z odpadów z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, do którego zalicza się zarówno materiały biodegradowalne, jak i tworzywa sztuczne. Materiały niepalne, takie jak szkło i metale, są usuwane, a pozostały materiał jest następnie rozdrabniany. Paliwo pochodzące z odpadów jest wykorzystywane do wytwarzania energii w zakładach zajmujących się recyklingiem, z których wiele w Europie produkuje energię elektryczną i gorącą wodę dla komunalnych systemów grzewczych.

Typowa dokładność pomiaru czujnika IR-3000 w zakresie wilgotności wynosi ±0,2% (dla zastosowań związanych z wilgotnością popiołu) w zakresie wilgotności od 0-30%. Czujnik powinien być zainstalowany kilka cali nad taśmą przenośnika. Po jego zainstalowaniu operatorzy mogą w sposób ciągły monitorować proces i kontrolować zawartość wilgoci ręcznie lub automatycznie. W celu monitorowania i kontroli, czujnik(-i) może być podłączony bezpośrednio do sterownika PLC lub dowolnego laptopa. Miernik posiada trzy wyjścia 4-20mA oraz port Ethernet. Do każdej jednostki dołączone jest zaawansowane technologicznie oprogramowanie na system operacyjny Windows. Dodatkowe akcesoria, które warto wziąć pod uwagę to cyfrowy panel DPM oraz kolorowy ekran dotykowy dla operatora. Dostępne są również proste wyświetlacze pokazujące bieżącę odczyty wilgotności.


Cechą charakterystyczną IR-3000 odróżniającą go od innych tego typu przyrządów, jest umiejętność monitorowania produktu nawet przy niewielkich przerwach w jego przepływie. Czujnik jest również niewrażliwy na światło otoczenia, które pozostaje bez wpływu na jego dokładność. IR-3000 jest idealnie nadaje się do instalowania na przenośnikach łańcuchowych i ślimakowych. Jeśli dany zakład produkujący energię elektryczną ma bardzo zapylone powietrze, to konieczne może być zainstalowanie systemu sprężonego powietrza mającemu za zadanie zapobiegać gromadzeniu się pyłu na optyce czujnika.

pomiar wilgotności śmieci na taśmociągu
Zadzwoń do nas