Wilgotność pelletu drzewnego i peletu drewnianego

Pellet drzewny stanowi nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne rozwiązanie w dziedzinie ogrzewania. Jednakże, aby zapewnić jego skutecznewydajne wykorzystanie, niezbędna jest dokładna kontrola zawartości wilgoci. W tym kontekście, pomiar wilgotności staje się kluczowym krokiem, zwłaszcza po produkcji pelletów, gdy są przechowywane.

Wyzwania w Kontroli Wilgotności

Operatorzy instalacji produkujących pellety drzewne napotykają szereg wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć, a kontrola wilgotności jest jednym z najważniejszych aspektów tego procesu. Zbyt wysoka lub zbyt niska wilgotność może znacząco wpłynąć na jakość pelletów oraz ich skuteczność w procesie spalania.

Zapewnienie Dokładnych Pomiarów Wilgotności

Dokładne pomiary wilgotności są kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości pelletów drzewnych. Dlatego też firma MoistTech oferuje innowacyjne rozwiązania, takie jak czujnik wilgotności IR-3000, który umożliwia ciągłe monitorowanie wilgotności pelletów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu operatorzy mogą szybko reagować na zmiany i zapewnić optymalne warunki przechowywania.

Korzyści Zastosowania Czujnika Wilgotności IR-3000

  • Precyzyjne Pomiary: Czujnik wilgotności IR-3000 zapewnia dokładne pomiary wilgotności pelletów, co umożliwia skuteczną kontrolę procesu produkcji i przechowywania.
  • Ciągłe Monitorowanie: Dzięki ciągłemu monitorowaniu wilgotności w czasie rzeczywistym, operatorzy mogą szybko reagować na zmiany i uniknąć problemów związanych z nieodpowiednią wilgotnością.
  • Optymalna Wydajność: Poprzez utrzymanie odpowiedniej wilgotności w pelletach, można zapewnić ich optymalną wydajność podczas spalania, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów.

 

pomiar wilgotności pelletu drzewnego

Proaktywne podejmowanie działań w celu monitorowania wilgotności peletów drzewnych może przynieść oszczędności finansowe i zapobiec pakowaniu produktów o niskiej jakości lub zbyt wilgotnych. Pomiar wilgotności w peletach drzewnych może również przyczynić się do oszczędności energii poprzez unikanie nadmiernego suszenia. Dzięki ciągłemu monitorowaniu wilgotności w trakcie produkcji peletów drzewnych możliwe jest aktywne zapobieganie problemom związanym z wilgocią, co pozwala producentom dostarczać wyłącznie najwyższej jakości produkt.

Montaż i Działanie Analizatora IR-3000

Montaż analizatora wilgotności peletu drzewnego nad taśmą przenośnika umożliwia ciągłe monitorowanie procesu produkcji oraz kontrolę wilgotności w sposób manualny lub automatyczny. Analizator IR-3000 wyróżnia się tym, że zapewnia dokładne wyniki nawet przy niewielkich przerwach w przepływie produktu. Opracowany przez nas system analizy próbek oraz specjalny układ optyczny z elementami szafirowymi gwarantują bezbłędny pomiar w czasie rzeczywistym.

Ochrona Środowiska i Korzyści Zastosowania Analizatorów

Analizator wilgotności peletu drewnianego firmy MoistTech niezwykle skutecznie radzi sobie z pyłem, a w przypadku ekstremalnego kurzu zaleca się stosowanie systemu Air Purge w celu zapobieżenia gromadzeniu się zanieczyszczeń na czujniku. Korzyści płynące z zastosowania analizatorów peletu drewnianego obejmują mniejsze ryzyko wytwarzania produktów o niskiej jakości lub zbyt wilgotnych, oszczędność kosztów energii, ograniczenie ilości odpadów oraz pełną kontrolę nad produktem.

Doświadczenie w Pomiarze Wilgotności Peletu Drewnianego

Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie pomiaru wilgotności peletu drzewnego w procesie produkcyjnym. Wstępnie ustawiamy kalibracje czujników, długości fal pomiarowych, algorytmy i optykę czujników w naszej fabryce, co zapewnia wysoką dokładność pomiarów. Możliwe jest dostosowanie wyjść analogowych w celu optymalizacji pracy sterownika PLC lub potrzeb rejestracji danych pomiarowych.

Podsumowanie

Skuteczne monitorowanie wilgotności peletów drzewnych w procesie produkcji jest kluczowym elementem zapewnienia wysokiej jakościefektywności. Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak analizator wilgotności peletu drzewnego firmy MoistTech, producenci mogą kontrolować wilgotność w czasie rzeczywistym, zapobiegając problemom związanym z nadmierną wilgotnością i osiągając lepsze wyniki produkcyjne. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie monitorowania wilgotności drewna.

Zadzwoń do nas