Wilgotność pelletu z biomasy

Dwa kluczowe parametry dla paliwa peletowego to wilgotność i zawartość popiołu nieorganicznego. Normy ustalone przez Instytut Paliw Pelletowych (PFI) nakładają ograniczenia na te parametry w celu zapewnienia wysokiej jakości paliwa peletowego.

Wilgotność:

Według norm PFI, nawet najniższa klasa handlowa peletów nie powinna przekraczać 10% wilgotności. Wilgotność powyżej tego poziomu może wpłynąć na jakość i wydajność spalania, a także prowadzić do problemów z przechowywaniem i transportem.

Zawartość Popiołu Nieorganicznego:

Normy PFI określają, że zawartość popiołu nieorganicznego w paliwie peletowym nie powinna przekraczać 6%. Zbyt duża ilość popiołu może wpłynąć na czystość spalin oraz skuteczność działania kotła lub kominka.

Ostrożność w Wyborze i Suszeniu Surowców

Z uwagi na wymagania norm PFI, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy wyborze i suszeniu surowców przeznaczonych do peletyzacji. Ważne jest, aby surowce były odpowiednio wysuszone przed procesem produkcji peletów, aby uzyskać paliwo o odpowiedniej jakości i parametrach.

Innowacyjny Czujnik Wilgotności IR-3000 firmy MoistTech

Testowanie wilgotności i popiołu w paliwie może być czasochłonnym procesem, jednak nowoczesne rozwiązania, takie jak czujnik wilgotności IR-3000 firmy MoistTech, umożliwiają szybkie i precyzyjne pomiary bez konieczności korzystania z tradycyjnych metod.

Kluczowe Korzyści:

  • Ciągłe, Bezkontaktowe Pomiary: Czujnik IR-3000 umożliwia prowadzenie ciągłych pomiarów wilgotności w czasie rzeczywistym, eliminując konieczność przerywania procesu produkcyjnego.

  • Natychmiastowe Wyniki: Dzięki technologii bezkontaktowej użytkownik może uzyskać natychmiastowe wyniki pomiarów, co pozwala szybko reagować na zmiany w zawartości wilgoci.

  • Wyjątkowa Czułość: IR-3000 może monitorować produkt nawet przy niewielkich przerwach w przepływie, co czyni go idealnym do zastosowania w różnorodnych warunkach przemysłowych.

  • Odporność na Światło Otoczenia: Czujnik jest niewrażliwy na światło otoczenia, co zapewnia jego niezawodność i dokładność pomiarów nawet w zmiennej atmosferze oświetleniowej.

  • Uniwersalne Zastosowanie: IR-3000 doskonale sprawdza się na przenośnikach łańcuchowych i ślimakowych, co czyni go wszechstronnym narzędziem do monitorowania wilgotności w różnych rodzajach procesów produkcyjnych.

Podsumowanie:

Czujnik wilgotności IR-3000 firmy MoistTech redefiniuje procesy pomiaru wilgotności i popiołu w paliwie, zapewniając szybkie, precyzyjne i niezawodne pomiary bez konieczności stosowania tradycyjnych, czasochłonnych metod. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i wszechstronnemu zastosowaniu, jest doskonałym narzędziem dla branż bioenergetycznych, umożliwiając optymalizację procesów produkcyjnych i minimalizację kosztów operacyjnych.

pomiar wilgotności pelletu z biomasy

W celu zapewnienia optymalnej kontroli nad wilgotnością w procesie produkcji pelletu, firma MoistTech zaleca strategiczną instalację czujników wilgotności w kilku kluczowych miejscach. Poniżej przedstawiamy zalecenia dotyczące lokalizacji tych czujników:

Przed Suszarnią:

Instalacja czujnika przed suszarnią umożliwia monitorowanie poziomu wilgoci wprowadzanego surowca. Nadmierna wysuszona biomasa może prowadzić do problemów, takich jak nadmierne zapylenie otoczenia i ryzyko pożaru. Monitorowanie wilgotności na wejściu do suszarni pozwala na precyzyjną regulację procesu suszenia, zapobiegając tym samym powyższym zagrożeniom.

Za Suszarnią, Przed Peletownicą:

Umieszczenie czujników za suszarnią, przed peletownicą, umożliwia monitorowanie wilgotności po procesie suszenia. Zbyt suchy surowiec może utrudnić właściwe zagęszczenie pelletu i prowadzić do problemów z formowaniem granulek. Z drugiej strony, zbyt mokra biomasa może spowodować zatkanie się peletownicy, co może prowadzić do wyłączenia linii produkcyjnej i generowania odpadów.

Korzyści Zastosowania Wielopunktowych Czujników:

  1. Optymalna Regulacja Procesu: Możliwość monitorowania wilgotności na różnych etapach produkcji pozwala na precyzyjne dostosowanie parametrów procesu, minimalizując ryzyko problemów związanych z nadmierną wilgocią lub wysuszeniem surowca.

  2. Oszczędność Kosztów: Poprawne dostosowanie wilgotności surowca na wejściu do suszarni oraz po procesie suszenia przekłada się na zmniejszenie strat surowca, uniknięcie awarii maszyn i zwiększenie wydajności produkcji.

  3. Zapobieganie Awariom: Ciągłe monitorowanie wilgotności pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów, co umożliwia szybką interwencję i minimalizuje ryzyko powstania poważnych awarii.

Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu czujników wilgotności w procesie produkcji pelletu, firma MoistTech zapewnia skuteczną kontrolę nad poziomem wilgoci surowca na każdym etapie produkcji, co przekłada się na poprawę efektywności procesu i jakości produktu końcowego.

Zadzwoń do nas