Wilgotność pelletu z biomasy

Dwa najważniejsze parametry dla paliwa peletowego to wilgotność i zawartość popiołu nieorganicznego. Normy Instytutu Paliw Pelletowych (PFI) wymagają, aby nawet najniższa klasa handlowa peletów nie przekraczała 10% wilgotności, a zawartość popiołu nieorganicznego nie przekraczała 6%. Oznacza to, że należy zachować dużą ostrożność przy wyborze i suszeniu surowców do peletyzacji.

Testowanie na obecność wilgoci i popiołu może być procesem czasochłonnym. Standardowe metody badań określone w normie ASTM mogą trwać do 4 godzin i wymagają zastosowania pieca, komory spalania oraz wagi masowej. Pomiar i kontrola wilgotności jest kluczowym aspektem w aplikacjach bioenergetycznych, a nowy czujnik wilgotności IR-3000 firmy MoistTech umożliwia prowadzenie ciągłych, bezkontaktowych, natychmiastowych pomiarów wilgotności.

 

 

W przeciwieństwie do innych przyrządów tego typu, do unikalnych cech IR3000 należy ta, że może on monitorować produkt nawet przy niewielkich przerwach w jego przepływie. Poza tym czujnik jest niewrażliwy na światło otoczenia, które nie wpływa na jego dokładność. IR-3000 jest również idealny do instalacji na przenośnikach łańcuchowych i ślimakowych.

pomiar wilgotności pelletu z biomasy

Firma MoistTech zaleca instalowanie czujników w kilku miejscach podczas całego procesu produkcji pelletu. Najpierw należy zainstalować czujnik przed suszarnią, który będzie monitorował poziom wprowadzanej wilgoci. Nadmierne wysuszenie produktu spowoduje nadmierne zapylenie otoczenia. Może też doprowadzić do pożaru. Instalacja czujników za suszarnią, przed peletownicą również spowoduje znaczne oszczędności kosztów. Zbyt suchy produkt zapobiega odpowiedniemu zagęszczaniu się pelletu i utrutnia dobremu formowaniu się granulek. Zbyt mokry produkt może doprowadzić do zatkania się peletizatora - prowadząc zarówno do wyłączenia linii, jak i powstania odpadów.

Zadzwoń do nas