Wilgotność biodiesla

Posiadanie odpowiedniego poziomu wilgotności biodiesla jest krytycznym elementem produkcji paliwa biodiesel. Obecność wody stanowi problem, ponieważ:

Dzięki ciągłemu pomiarowi wilgotności w procesie produkcji biodiesla możliwe jest zapobieganie problemom związanym z wilgocią.


Naszym celem w MoistTech jest pomoc tym, którzy produkują biodiesel w dostarczaniu tylko najwyższej jakości produktów dzięki naszej technologii czujników wilgotności.


Przetwornik wilgotności paliwa biodiesel IR-3000 zapewnia bieżącą kontrolę wilgotności transportowanego materiału, umożliwiając operatorowi mieszanie surowca do dokładnych poziomów wilgotności wymaganych do wydajnego spalania.


Z pomocą partnerów przemysłowych oraz 40 lat wiedzy i doświadczenia, firma MoistTech opracowała czujnik wilgotności biodiesla, który idealnie nadaje się do pomiaru poziomu wilgotności podczas procesu produkcyjnego.

Instalacja

Dzięki zamontowaniu przetwornika wilgotności biodiesla kilka cali nad przenośnikiem użytkownik może w sposób ciągły monitorować proces i kontrolować wilgotność biodiesla ręcznie lub automatycznie.


Unikalną cechą urządzenia IR-3000 jest to, że jest ono w stanie monitorować proces nawet przy niewielkich przerwach w przepływie produktu bez wpływu na dokładność.

Środowisko

Z reguły pył z procesu produkcji biodiesla nie stanowi problemu. Jednak w ekstremalnie zapylonym środowisku zalecamy zainstalowanie systemu przedmuchiwania powietrza, aby zapobiec gromadzeniu się materiału na szybie czujnika.

Korzyści płynące z badania wilgotności biodiesla

Firma MoistTech ma duże doświadczenie w zakresie wymagań dotyczących pomiaru wilgotności biodiesla. Parametry kalibracji czujników, długości fal pomiarowych, algorytmy i wymagania optyczne dotyczące czujników są ustawione fabrycznie. Typowa precyzja wynosi około ±0,2% wilgotności. Typowy zakres to 0-75% wilgoci. Możliwe jest dostosowanie wyjść pomairowych z czujnika w celu dostosowania do wymagań PLC lub rejestracji danych.

 

Zadzwoń do nas