Wilgotność gliny

Potrzeba precyzyjnego określenia poziomu wilgotności gliny stała się krytycznym elementem podczas produkcji. Ponieważ glina jest materiałem porowatym, to może łatwo stać się zbyt mokra lub zbyt sucha, prowadząc do straty czasu i pieniędzy producentów.

 

Zawartość wilgoci to stosunek wyrażony jako procent masy "porów" lub wody wolnej w danej masie gleby do masy cząstek stałych. Jednakże konwencjonalne metody oznaczania zawartości wilgoci są czasochłonne. Metody ta opierają się na dokładnych i długotrwałych badaniach gleb takich jak:

Powszechnie uważa się, że metoda suszenia w piecu pozwala uzyskać rzeczywistą zawartość wilgoci. Dlatego też jest ona wykorzystywana jako podstawa do porównania wyników uzyskanych przy zastosowaniu innych metod suszenia gleb. Różne badania wykazały, że metoda mikrofalowa jest obiecującą alternatywną metodą biorąc pod uwagę dokładność i czas trwania.

 

W mechanice gleb istnieje kilka podstawowych, ale ważnych parametrów, które należy określić. Jednym z nich jest wilgotność. Parametr ten jest stosowany w większości głównych badań w celu określenia właściwości fizycznych i mechanicznych gleby. Na przykład, zawartość wilgoci w glebie jest potrzebna przy obliczaniu granicy plastyczności, granicy cieczy, a także w jednowymiarowym teście konsolidacyjnym. Jest on wprawdzie bardzo prosty, ale daje wymierne efekty.

 

Wilgotność definiuje się jako stosunek wyrażony w procentach masy wody w danej masie gleby do masy cząstek stałych. Konwencjonalną i dobrze znaną, przyjętą metodą oznaczania wilgotności gleby jest metoda bezpośredniego ogrzewania. Metoda ta jest procesem, w którym gleba jest suszona za pomocą ogrzewania czyli bezpośredniego zastosowania ciepła o temperaturze przekraczającej 110°C na pojemnik z próbką, np. za pomocą gorącej płyty, pieca gazowego lub palnika, lamp cieplnych lub innych źródeł ciepła. Metoda ta jest bardzo dokładna, ale czasochłonna.

 

Alternatywą jest metoda mikrofalowa. Do określenia zawartości wilgoci wykorzystuje się w niej pomiar tłumienia mikrofal przez wodę. Określenie zawartości wilgoci w materiale takim jak gleba i piasek w pomiarze mikrofalowym jest dokładne i daje wiarygodne wyniki. Kuchenki mikrofalowe są dobrym sposobem na szybkie osuszanie gleb. Są one bezpieczne, dokładne i wydajne. Standardowa kuchenka mikrofalowa jest bardzo dobrym urządzeniem biorąc pod uwagę dokładność, czas trwania testu i korzyści z punktu widzenia analizy kosztów. Wiadomo, że gleby gliniaste mają wysoką wilgotność, więc metoda ta wydaje się być odpowiednia do tego zastosowania.


Z pomocą partnerów przemysłowych i zdobytej w ciągu 40 lat wiedzy firma MoistTech opracowała czujnik wilgotności gliny IR-3000, który idealnie nadaje się do pomiaru poziomu wilgotności w procesie produkcji gliny, jednocześnie poprawiając jakość produktu i obniżając koszty energii potrzebnej do jego wytworzenia. Jest to najszybsza metoda dokładnego określania wilgotności gleby ilastej.

Zadzwoń do nas